قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل Dell Laptop
محصولات سایت

قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل Dell Laptop

بهترین و به روز ترین قیمت ها در قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل Dell Laptop فروشگاه اینترنتی قیمت آنلاین Gheymat Online به همراه مشخصات فنی، تصاویر، نقد و بررسی نمایش داده شده است. لطفا قبل از خرید ابتدا مشخصات و قیمت کالاهای لیست را بررسی نموده و در سپس اقدام به خرید نمائید. همچنین شما می توانید به صورت آنلاین و یا تلفنی اقدام به خرید لپ تاپ دل Dell Laptop نمایید.

قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل Dell Laptop در تاریخ : 1396/04/08

جهت مشاهده مشخصات فنی ، تصاویر ، نقد و بررسی ، راهنمای خرید و فروش و اطلاع از آخرین و بهترین قیمت خرید و فروش کالا بر روی نام کالا در قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل Dell Laptop کلیک نمائید.
کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل Dell Laptop

726Inspiron 5520Intel® Core™ i72.1~3.18.0100015.6"ATI 7670M2.7
727Dell Inspiron 5520Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 7670M2.7
728Dell Inspiron 5520Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"ATI 7670M2.7
934Dell Inspiron 7520Intel® Core™ i72.1~3.18.0100015.6"ATI 7730M2.7
1058Dell Inspiron 5050 B815Intel® Core™ Cel1.62.032015.6"Intel® HD2.6
1059Inspiron 5050 B815Intel® Core™ Cel1.64.050015.6"Intel® HD2.6
1060Inspiron 5050 B815Intel® Core™ Cel1.68.075015.6"Intel® HD2.6
1255Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i32.44.050014.0"ATI 6470M2.3
1256Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i32.48.075014.0"ATI 6470M2.4
1257Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i51.7~2.64.050015.6"ATI 7670M2.2
1258Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i51.7~2.66.075015.6"ATI 7670M2.2
1259Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i51.7~2.68.0100015.6"ATI 7670M2.2
1260Dell Inspiron 3421Intel® Core™ i51.7~2.64.050014.0"GeForce® 625M2.1
1261Inspiron 3421Intel® Core™ i51.7~2.68.075014.0"GeForce® 625M2.1
1370Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.92.032015.6"Intel® HD2.2
1371Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.804.050015.6"Intel® HD2.2
1372Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.98.075015.6"Intel® HD2.2
1449Dell Inspiron 3421Intel® Core™ Cel1.52.032014.0"Intel® HD2.1
1450Dell Inspiron 3421Intel® Core™ Cel1.54.050014.0"Intel® HD2.1
1451Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.84.050015.6"ATI 7670M2.2
1452Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.88.075015.6"ATI 7670M2.2
1453Dell Inspiron 3521Intel® Pentium 9971.62.032015.6"Intel® HD2.2
1454Dell Inspiron 5521Intel® Core™ i73.08.0100015.6"ATI 8730M2.3
1455Dell Inspiron 5521Intel® Core™ i51.8~2.78.075015.6"ATI 8730M2.3
1456Dell Inspiron 5521Intel® Core™ i73.08.075015.6"ATI 8730M2.3
1473Dell Inspiron 5521Intel® Core™ i51.8~2.74.050015.6"ATI 8730M2.3
1484Dell Inspiron 5521Intel® Core™ i51.74.050015.6"ATI 7670M2.3
1485Dell Inspiron 5521Intel® Core™ i51.78.075015.6"ATI 7670M2.3
1714Dell Vostro 2521Intel® Core™ i31.52.032015.6"Intel® HD-
1715Dell Vostro 2521Intel® Core™ i31.54.032015.6"Intel® HD-
1716Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i51.7~2.64.0100015.6"ATI 7670M2.2
1902Dell Inspiron 3421Intel® Core™ i51.7~2.66.075014.0"GeForce® 625M2.1
1903Dell Inspiron 3421Intel® Core™ i51.7~2.62.050014.0"GeForce® 625M2.1
1904Dell Inspiron 3421Intel® Core™ i31.92.050014.0"GeForce® 625M2.1
1905Dell Inspiron 3421Intel® Core™ i31.94.050014.0"GeForce® 625M2.1
1906Dell Inspiron 3421Intel® Core™ i31.96.050014.0"GeForce® 625M2.1
1907Dell Inspiron 3421Intel® Core™ i31.96.075014.0"GeForce® 625M2.1
1908Dell Inspiron 3421Intel® Core™ i31.98.075014.0"GeForce® 625M2.1
1909Dell Inspiron 3521Intel® Pentium 9971.602.050015.6"Intel® HD2.2
1910Dell Inspiron 3521Intel® Pentium1.902.050015.6"Intel® HD2.2
1911Dell Inspiron 3521Intel® Pentium 9971.604.050015.6"Intel® HD2.2
1912Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.92.050015.6"Intel® HD2.2
1913Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.84.075015.6"ATI 7670M2.2
1914Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.86.050015.6"ATI 7670M2.2
1915Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i31.86.075015.6"ATI 7670M2.2
1916Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i51.7~2.64.075015.6"ATI 7670M2.2
1917Dell Inspiron 3521Intel® Core™ i51.7~2.68.075015.6"ATI 7670M2.2
1918Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i32.44.075014.0"ATI 6470M2.3
1919Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i32.46.075014.0"ATI 6470M2.3
1920Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i32.46.050014.0"ATI 6470M2.3
1921Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i52.5~3.14.050014.0"ATI 6470M2.3
1922Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i52.5~3.14.075014.0"ATI 6470M2.3
1923Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i52.5~3.16.075014.0"ATI 6470M2.3
1924Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i52.5~3.16.050014.0"ATI 6470M2.3
1925Dell Inspiron 4050Intel® Core™ i52.5~3.18.075014.0"ATI 6470M2.3
1926Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i32.42.032015.6"Intel® HD2.3
1927Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i32.44.050015.6"Intel® HD2.3
1928Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i32.46.050015.6"Intel® HD2.3
1929Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i32.44.075015.6"Intel® HD2.3
1930Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i32.46.075015.6"Intel® HD2.3
1931Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i32.48.075015.6"Intel® HD2.3
1932Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i32.43.032015.6"Intel® HD2.3
1933Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i32.43.032015.6"Intel® HD2.3
1934Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i52.4~3.04.050015.6"Intel® HD2.3
1935Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i52.4~3.04.075015.6"Intel® HD2.3
1936Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i52.4~3.06.050015.6"Intel® HD2.3
1937Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i52.4~3.06.075015.6"Intel® HD2.3
1938Dell Inspiron N5050Intel® Core™ i52.4~3.08.075015.6"Intel® HD2.3
1939Dell Vostro 2521Intel® Core™ i31.52.050015.6"Intel® HD2.4
1940Dell Vostro 2521Intel® Core™ i31.54.050015.6"Intel® HD2.4
1941Dell Vostro 2521Intel® Core™ i31.54.075015.6"Intel® HD2.4
1942Dell Vostro 2521Intel® Core™ i51.8~2.74.032015.6"Intel® HD2.4
1943Dell Vostro 2521Intel® Core™ i51.8~2.74.050015.6"Intel® HD2.4
1944Dell Vostro 2521Intel® Core™ i51.8~2.74.075015.6"Intel® HD2.4
1945Dell Vostro 2521Intel® Core™ i51.8~2.76.050015.6"Intel® HD2.4
1946Dell Vostro 2521Intel® Core™ i51.8~2.78.075015.6"Intel® HD2.4
1947Dell Vostro 2521Intel® Core™ i51.8~2.76.075015.6"Intel® HD2.4
2629Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.62.032015.6"AMD 8670M2.3
2630Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.62.050015.6"AMD 8670M2.3
2631Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"AMD 8670M2.3
2632Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"AMD 8670M2.3
2633Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6"AMD 8670M2.3
2634Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"AMD 8670M2.3
2635Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"AMD 8670M2.4
2636Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064015.6"AMD 8670M2.3
2637Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"AMD 8670M2.3
2638Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"AMD 8670M2.3
2639Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"AMD 8670M2.3
2640Dell Inspiron 5537 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"AMD 8670M2.3
2641Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i74.050015.6"ATI 8850M2.3
2642Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"ATI 8850M2.3
2643Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"ATI 8850M2.3
2644Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"ATI 8850M2.3
2645Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"ATI 8850M2.3
2646Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"ATI 8850M2.3
2647Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"ATI 8850M2.3
2648Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"ATI 8850M2.3
2649Dell Inspiron 5537 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"ATI 8850M2.3
2696Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.702.050015.6"AMD 8670M2.3
2697Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.702.032015.6"AMD 8670M2.3
2698Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.704.032015.6"AMD 8670M2.3
2699Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"AMD 8670M2.3
2700Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.704.064015.6"AMD 8670M2.3
2701Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.704.075015.6"AMD 8670M2.3
2702Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.706.050015.6"AMD 8670M2.3
2703Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.706.064015.6"AMD 8670M2.3
2704Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.706.075015.6"AMD 8670M2.3
2705Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.706.0100015.6"AMD 8670M2.3
2706Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.708.050015.6"AMD 8670M2.3
2707Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.708.075015.6"AMD 8670M2.3
2708Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.708.064015.6"AMD 8670M2.3
2709Dell Inspiron 5537 i3Intel® Core™ i31.708.0100015.6"AMD 8670M2.3
3194Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 7730M2.7
3195Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.14.064015.6"ATI 7730M2.7
3196Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"ATI 7730M2.7
3197Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.16.050015.6"ATI 7730M2.7
3198Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.16.064015.6"ATI 7730M2.7
3199Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.16.075015.6"ATI 7730M2.7
3200Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.16.0100015.6"ATI 7730M2.7
3201Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.18.064015.6"ATI 7730M2.7
3202Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.18.050015.6"ATI 7730M2.7
3203Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"ATI 7730M2.7
3204Dell Inspiron N7520 i5Intel® Core™ i52.5~3.18.0100015.6"ATI 7730M2.7
8191Dell Inspiron 3537Intel® Celeron1.52.050015.6"Intel® HD2.3
8192Dell Inspiron 3537Intel® Celeron1.54.050015.6"Intel® HD2.3
8193Dell Inspiron 3537Intel® Celeron1.54.075015.6"Intel® HD2.3
8194Dell Inspiron 3537 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"ATI 8670M2.3
8195DELL Inspiron 3537 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"ATI 8670M2.3
8196Dell Inspiron 3537 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"ATI 8670M2.3
8197Dell Inspiron 3537 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"ATI 8670M2.3
8198DELL Inspiron 3537 i7Intel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"ATI 8670M2.3
8199DELL Inspiron 3537 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"ATI 8670M2.3
8200DELL Inspiron 3537 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"ATI 8670M2.3
8201Dell Inspiron 3537 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"ATI 8670M2.3
8202Dell Inspiron 3537 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"ATI 8670M2.3
8286Dell 12 XPS N556-ALMIntel® Core™ i72.0~3.18.0256SSD12.0"Intel® HD1.5
8287Dell 12 XPS N556-ALMIntel® Core™ i72.0~3.18.0512SSD12.0"Intel® HD1.5
8294Dell Vostro 5470 i7Intel® Core™ i72.0~3.14.0100014.1"GeForce® 740M1.7
8295Dell Vostro 5470 i7Intel® Core™ i72.0~3.18.0100014.1"GeForce® 740M2.5
8296Dell Vostro 5470 i7Intel® Core™ i72.0~3.16.0100014.1"GeForce® 740M2.5
8297Dell Vostro 5470 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050014.1"GeForce® 740M1.7
8298Dell Vostro 5470 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.0100014.1"GeForce® 740M2.5
8299Dell Vostro 5470 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100014.1"GeForce® 740M2.5
8306Dell Inspiron 3542 i5Intel® Core™ i51.7~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.1
8307Dell Inspiron 3542 i5Intel® Core™ i51.7~2.74.075015.6"GeForce® 820M2.1
8308Dell Inspiron 3542 i5Intel® Core™ i51.7~2.76.050015.6"GeForce® 820M2.1
9088Dell Inspiron 3542 i3Intel® Core™ i31.704.075015.6"GeForce® 820M2.1
9089Dell Inspiron 3542 i5Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.1
9090Dell Inspiron 3542 i5Intel® Core™ i51.7.~2.78.0100015.6"GeForce® 820M2.1
9091Dell Inspiron 3542Intel® Celeron1.402.050015.6"Intel® HD2.1
9092Dell Inspiron 3542Intel® Celeron1.404.050015.6"Intel® HD2.1
9093Dell Inspiron 3542 i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.1
9096Dell Inspiron 3541AMD A6-63101.808100015.6"AMD 7470M2.3
9099Dell Inspiron 5447 i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.050014.1"ATI M2652.1
9100Dell Inspiron 5447 i5Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100014.1"ATI M2652.1
9102Dell Inspiron 5447 i7Intel® Core™ i72.0~3.106.0100014.1"ATI M2652.1
9103Dell Inspiron 5447 i7Intel® Core™ i72.0~3.108.01000+814.1"ATI M2652.1
9118Dell Inspiron 3537 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"ATI 8670M2.3
9179Dell Inspiron 3542Intel® Core™ i31.702.050015.6"Intel® HD2.1
9180Dell Inspiron 3542Intel® Core™ i31.704.050015.6"Intel® HD2.1
9181Dell Inspiron 3542Intel® Core™ i31.704.075015.6"Intel® HD2.1
10529Dell 5548 i7Intel® Core™ i72.4~3.08.01000+815.6"ATI M2702.4
10530Dell 5548 i5Intel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"ATI M2702.4
10601Dell Inspiron 3541AMD A6-63101.808.0100015.6"ATI R42.3
11025Dell Latitude E6440Intel® Core™ i52.6~3.34.050014.0"Intel® HD2.3
11068Dell Latitude E7240Intel® Core™ i51.9.~2.98.0128SSD12.5"Intel® HD1.4
11348Dell Inspiron 7347Intel® Core™ i51.7.~2.78.0500GB13.0"Intel@ HD1.7
11349Dell Inspiron 7347Intel® Core™ i31.704.050013.0"Intel® HD1.7
11551Dell Inspiron 3542 i7Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 820M2.2
11552Dell Inspiron 3543 i5Intel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.3
11553Dell Inspiron 3543 i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.3
11554Dell Inspiron 3543 i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 820M2.3
11590Dell Inspiron 3521 i3Intel® Core™ i31.804.050015.6"ATI 76702.3
11591Dell Inspiron 3521 i3Intel® Core™ i31.804.0100015.6"ATI 76702.3
11642Dell Inspiron 3443 i5Intel® Core™ i52.2~2.74.050014.0"GeForce® 820M2.1
11643Dell Inspiron 3443 i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100014.0"GeForce® 820M2.1
11664Dell Inspiron 5558 i5Intel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"GeForce® 920M2.4
11665Dell Inspiron 5558 i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11666Dell Inspiron 5558 i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11667Dell Inspiron 5558 i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 920M2.4
12189Dell Inspiron 5558 i3intel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 920M2.4
12190Dell Inspiron 5558 i3intel® Core™ i31.704.0100015.6"GeForce® 920M2.4
12191Dell Inspiron 5558 i3intel® Core™ i31.706.0100015.6"GeForce® 920M2.4
12258Dell Vostro 5470 i3Intel® Core™ i31.704.050014.1"GeForce® 740M1.8
12259Dell Vostro 5470 i3Intel® Core™ i31.704.0100014.1"GeForce® 740M1.8
12260Dell Vostro 5470 i3Intel® Core™ i31.706.050014.1"GeForce® 740M1.8
12261Dell 5548 i5Intel® Core™ i52.2~2.74.0100015.6"ATI M2702.4
12262Dell 5548 i3Intel® Core™ i32.04.0100015.6"ATI M2702.4
12263Dell 5548 i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"ATI M2702.4
12264Dell 5548 i3Intel® Core™ i32.04.050015.6"ATI M2702.4
12265Dell Inspiron 5458 i3Intel® Core™ i31.704.050014.0"Intel® HD2.2
12266Dell Inspiron 5458 i3Intel® Core™ i31.704.0100014.0"Intel® HD2.2
12267Dell Inspiron 5458 i5Intel® Core™ i52.2~2.74.050014.0"GeForce® 920M2.2
12268Dell Inspiron 5458 i5Intel® Core™ i52.2~2.74.0100014.0"Intel® HD2.2
12269Dell Inspiron 5458 i7Intel® Core™ i72.4~3.06.0100014.0"GeForce® 920M2.2
12270Dell Inspiron 5458 i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100014.0"GeForce® 920M2.2
12271Dell Inspiron 3443 i3Intel® Core™ i31.704.050014.0"GeForce® 820M2.1
12272Dell Inspiron 3443 i3Intel® Core™ i31.704.0100014.0"GeForce® 820M2.1
12273Dell Inspiron 3443Intel® Celeron1.504.050014.0"GeForce® 820M2.1
12274Dell Inspiron 3443Intel® Pentium1.502.050014.0"GeForce® 820M2.1
12479DELL Inspiron 5448 i3intel® Core™ i32.04.0100014.0"ATI M2702.0
12480DELL Inspiron 5448 i7intel® Core™ i72.40~3.08.0100014.0"ATI M2702.0
12481DELL Inspiron 5448 i5intel® Core™ i52.26.0100014.0"ATI M2702.0
12482DELL Inspiron 5448 i5intel® Core™ i52.20~2.708.0100014.0"ATI M2702.0
12483DELL Inspiron 5448 i3intel® Core™ i32.06.0100014.0"ATI M2702.0
12484DELL Inspiron 5448 i7intel® Core™ i72.40~3.06.0100014.0"ATI M2702.0
12485Dell Latitude E5550 i5intel® Core™ i52.20~2.704.050015.6"Intel@ HD2.2
12487Dell Latitude E5550 i7intel® Core™ i72.6~3.28.0100015.6"Intel@ HD2.2
12488Dell Latitude E5550 i7intel® Core™ i72.6~3.26.0100015.6"Intel@ HD2.2
12489Dell Latitude E5550 i7intel® Core™ i72.6~3.24.0100015.6"Intel@ HD2.2
12490Dell Latitude E5550 i3intel® Core™ i32.104.0100015.6"Intel@ HD2.2
12491Dell Latitude E5550 i3intel® Core™ i32.104.050015.6"Intel@ HD2.2
12492Dell Latitude E5550 i5intel® Core™ i52.20~2.704.0100015.6"Intel@ HD2.2
12725Dell Inspiron 5559 i7Intel® Core™ i72.5~3.18.01.0TB15.6"ATI M3352.5
12726Dell Inspiron 5559 i7Intel® Core™ i72.5~3.116.01.0TB15.6"ATI M3352.5
12727Dell Inspiron 5559 i7Intel® Core™ i72.5~3.116.02.0TB15.6"ATI M3352.5
12728Dell Inspiron 5559 i5Intel® Core™ i52.3~2.88.01.0TB15.6"ATI M3352.5
12729Dell Inspiron 5559 i5Intel® Core™ i52.3~2.816.01.0TB15.6"ATI M3352.5
12730Dell Inspiron 5559 i5Intel® Core™ i52.3~2.816.02.0TB15.6"ATI M3352.5
12822Dell Latitude E6440 i5intel® Core™ i52.70~3.404.050014.0"ATI 86902.5
12823Dell Latitude E6440 i5intel® Core™ i52.70~3.406.0100014.0"ATI 86902.5
12824Dell Latitude E6440 i5intel® Core™ i52.70~3.408.050014.0"ATI 86902.5
12825Dell Latitude E7450intel® Core™ i72.60~3.208.012814.0"Intel@ HD1.57
12826Dell Latitude E7450intel® Core™ i72.60~3.208.025614.0"Intel@ HD1.57
12827Dell Latitude E7450intel® Core™ i52.20~2.708.025614.0"Intel@ HD1.57
12828Dell Latitude E7450intel® Core™ i52.20~2.708.012814.0"Intel@ HD1.57
12836Dell Alienware 17 R3intel® Core™ i72.60~3.508.01.0TB17.3"GeForce® 980M3.8
12837Dell Alienware 17 R3intel® Core™ i72.60~3.5016.01.0TB17.3"GeForce® 980M3.8
12838Dell Alienware 17 R3intel® Core™ i72.60~3.5016.01.0TB+25617.3"GeForce® 980M3.8
12839Dell Precision M6800intel® Core™ i72.80~3.808.01.0TB17.3"GeForce® Quadro3.57
12840Dell Precision M6800intel® Core™ i72.80~3.8016.01.0TB17.3"GeForce® Quadro3.57
12841Dell Precision M6800intel® Core™ i72.80~3.8016.0256SSD17.3"GeForce® Quadro3.57
12904Dell Latitude E5440 i3intel® Core™ i31.704.032014.0"GeForce® 740M2.0
12905Dell Latitude E5440 i3intel® Core™ i31.708.032014.0GeForce® 740M2.0
12906Dell Latitude E5440 i5intel® Core™ i51.70~2.708.032014.0GeForce® 740M2.0
12907Dell Latitude E5440 i5intel® Core™ i51.7~2.74.032014.0GeForce® 740M2.0
12908Dell Latitude E5440 i7intel® Core™ i72.10~3.304.032014.0GeForce® 740M2.0
12909Dell Latitude E5440 i7intel® Core™ i72.10~3.308.032014.0GeForce® 740M2.0
12912Dell Inspiron 3543 i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
12913Dell Inspiron 3543 i7Intel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"GeForce® 840M2.3
12914Dell Inspiron 5458 i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100014.0"GeForce® 920M2.2
12915Dell Inspiron 3157Intel® Celeron1.6~2.164.050011.0"Intel® HD1.4
12916Dell Inspiron 3157Intel® Celeron1.6~2.166.050011.0"Intel® HD1.4
12951Dell Precision M4800Intel® Core™ i72.8~3.88.050015.6"Quadro K1100M2.9
12952Dell Precision M4800Intel® Core™ i72.8~3.88.0100015.6"Quadro K1100M2.9
12953Dell Latitude E6540Intel® Core™ i73.0~3.78.0256SSD15.6"ATI 8790M2.6
12954Dell Latitude E6540Intel® Core™ i73.0~3.78.0512SSD15.6"ATI 8790M2.6
12955Dell Latitude E6540Intel® Core™ i52.7~3.44.0256SSD15.6"ATI 8790M2.6
12956Dell Latitude E6540Intel® Core™ i52.7~3.44.032015.6"ATI 8790M2.6
217Dell XPS L502Intel® Core™ i72.2~3.16.075015.6"GeForce® 540M2.8BluRay,9Cell
218XPS L502Intel® Core™ i72.2~3.16.064015.6"GeForce® 540M2.8
219Dell XPS L502Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® 540M2.8BluRay,9Cell
443Dell Inspiron 5110 i7Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® 525M2.5
444Inspiron 5110 i7Intel® Core™ i72.2~3.16.064015.6"GeForce® 525M2.5
705Inspiron 5110 i7Intel® Core™ i72.2~3.18.0100015.6"GeForce® 525M2.5
430Dell Inspiron 5110 i5Intel® Core™ i52.4~3.04.050015.6"GeForce® 525M2.5
431Inspiron 5110 i5Intel® Core™ i52.4~3.06.064015.6"GeForce® 525M2.5
432Inspiron 5110 i5Intel® Core™ i52.4~3.08.075015.6"GeForce® 525M2.5
662Inspiron 5110 i3Intel® Core™ i32.1~2.34.032015.6"GeForce® 525M2.5
663Inspiron 5110 i3Intel® Core™ i32.1~2.36.064015.6"GeForce® 525M2.5
460Inspiron 5110Intel® Dual Core B9502.18.075015.6"GeForce® 525M2.5
461Inspiron 5110Intel® Dual Core B9602.24.050015.6"GeForce® 525M2.5
685Inspiron 5110Intel® Dual Core B9502.16.064015.6"GeForce® 525M2.5
703Inspiron 5110Intel® Dual Core B9602.22.032015.6"Intel® HD2.5
704Inspiron 5110Intel® Dual Core B9602.24.050015.6"Intel® HD2.5
1108Inspiron 5110Intel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD2.5
517Inspiron 5040 i3Intel® Core™ i32.538.075015.6"Intel® HD2.4
549Inspiron 5040 i3Intel® Core™ i32.533.032015.6"Intel® HD2.4
550Inspiron 5040 i3Intel® Core™ i32.536.064015.6"Intel® HD2.4
515Inspiron 5040Intel® Dual Core P62002.132.032015.6"Intel® HD2.4
516Inspiron 5040Intel® Dual Core P62002.134.050015.6"Intel® HD2.4
518Inspiron 5040Intel® Dual Core P62002.136.064015.6"Intel® HD2.4
169Inspiron 4050Intel® Core™ i32.1~2.33.032014.1"Intel® HD2.4
170Inspiron 4050Intel® Core™ i32.1~2.36.050014.1"Intel® HD2.3
108Vostro 3550Intel® Core™ i52.4~3.04.050015.6"ATi 6630M2.6
193Vostro 3550Intel® Core™ i52.4~3.06.064015.6"ATi 6630M2.6
194Vostro 3550Intel® Core™ i52.4~3.08.075015.6"ATi 6630M2.6
664Vostro 1540Intel® Core™ i32.1~2.32.032015.6"Intel® HD2.5
665Vostro 1540Intel® Core™ i32.1~2.36.050015.6"Intel® HD2.5
666Vostro 1540Intel® Core™ i32.1~2.38.064015.6"Intel® HD2.5
113Vostro 1015Intel® Core™2 Duo2.24.064015.6"Intel® HD2.5
114Vostro 1015Intel® Core™2 Duo2.22.032015.6"Intel® HD2.5
کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

قیمت خرید و فروش لپ تاپ اپل Apple Laptop

816MacBook Pro MD313Intel® Core™ i52.44.050013.3"Intel® HD2.0
817MacBook Air MC966LZAIntel® Core™ i51.74.012813.3"Intel® HD1.4
3891MacBook Pro ME865 RetinaIntel® Core™ i52.40~2.908.0256SSD13.0"Intel® HD1.6فاقد درایو نوری
3892MacBook Pro ME866 RetinaIntel® Core™ i52.40~2.908.0512SSD13.0"Intel® HD1.6فاقد درایو نوری
3893MacBook Pro Retina ME294Intel® Core™ i72.30~3.5016.0512SSD15.4"GeForce® 750M2.0فاقد درایو نوری
3894MacBook Pro Retina ME293Intel® Core™ i72.0~3.208.0256SSD15.4"Intel@ HD2.0فاقد درایو نوری
3895MacBook Air MD761Intel® Core™ i51.304.0256SSD13.0"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
3896MacBook Air MD711Intel® Core™ i51.304.0128SSD11.0"Intel® HD1.0
3897MacBook Air MD760Intel® Core™ i51.304.0128SSD13.0"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
3898MacBook Pro MD101Intel® Core™ i52.5~3.14.050013.0"Intel® HD2.3
3899MacBook Pro MD102Intel® Core™ i72.9~3.68.075013.0"Intel® HD2.3
3900MacBook Pro ME665 RetinaIntel® Core™ i72.7~3.716.0512SSD15.4"GeForce® 650M2.0
3901MacBook Air MD712Intel® Core™ i51.304.0256SSD11.0"Intel® HD1.0
3902MacBook Pro ME864 RetinaIntel® Core™ i52.40~2.904.0128SSD13.0"Intel® HD1.6
7915MacBook MGX92Intel® Core™ i52.8~3.38.0512SSD13.0"Intel® HD1.6
7916MacBook Pro MGX82Intel® Core™ i52.6~3.18.0256SSD13.0"Intel® HD1.6
7917MacBook Pro MGX72Intel® Core™ i52.6~3.18.0128SSD13.0"Intel® HD1.6
9638MacBook Pro MGXA2Intel® Core™ i72.20~3.4016.0256SSD15.4"Intel@ HD2.02
9640MacBook Pro MGXC2Intel® Core™ i72.50~3.7016.0512SSD15.4"GeForce® 750M2.02
10171MacBook Pro MGXD2 RetinaIntel® Core™ i73.0~3.08.0512SSD13.0"Intel® HD1.57
10293MacBook Air 2015 - MJVE2Intel® Core™ i51.6~2.74.0128SSD13.0"Intel® HD1.3
10294MacBook Air 2015 - MJVG2Intel® Core™ i51.6~2.74.0256SSD13.0"Intel® HD1.3
10295MacBook Air 2015 - MJVM2Intel® Core™ i51.6~2.74.0128SSD11.0"Intel® HD1.1
10370MacBook Air 2015 - MJVP2Intel® Core™ i51.6~2.74.0256SSD11.0"Intel® HD1.1
10371MacBook Pro MF839 RetinaIntel® Core™ i52.7~3.18.0128SSD13.0"Intel® HD1.6
10413MacBook Pro MF840 RetinaIntel® Core™ i52.7~3.28.0256SSD13.0"Intel® HD1.6
10828MacBook Pro MF841 RetinaIntel® Core™ i52.9~3.38.0512SSD13.0"Intel® HD1.57
11018MacBook MK4M2 RetinaIntel® Core™ M1.1~2.48.0256SSD12.0"Intel® HD0.9
11019MacBook MF855 RetinaIntel® Core™ M1.1~2.48.0256SSD12.0"Intel® HD0.9
11072MacBook Pro MGXG2Intel® Core™ i72.7~4.016.0100015.4"GeForce® 750M2.0
11179MacBook Pro Retina MJLQ2Intel® Core™ i72.2~3.616.0256SSD15.4"Intel® HD2.2
11180MacBook MJY32Intel Core M1.1~2.48.0256SSD12.0"Intel® HD1.3
11181MacBook with Retina MK4N2Intel® Core™ M1.2~2.68.0512SSD12.0"Intel® HD0.97g
11482MacBook with Retina MJY42Intel® Core™M1.2~2.48.051212.0"Intel® HD0.92
11542MacBook Pro Retina MJLT2Intel® Core™ i72.50~3.7016.051215.4"ATI M3702.1
12072Apple MacBook Pro MJLU2 RetinaIntel® Core™ i72.8~4.016.0100015.6"ATI M370X2.1
کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

قیمت خرید و فروش لپ تاپ سونی Sony Laptop

1527VAIO SVT14126CVSIntel® Core™ i51.8~2.74.0500+2414.1"Intel® HD1.8
2353VAIO SVS 13133CAIntel® Core™ i52.6~3.24.075013.3"GeForce® 640M2.3
2355VAIO SVT13134CXSIntel® Core™ i31.94.050013.3"Intel® HD1.6TOUCH
2356VAIO SVT14124CXSIntel® Core™ i31.94.0500+2414.1"Intel® HD1.8TOUCH
2358VAIO SVT14127CXSIntel® Core™ i51.8~2.76.0128 SSD14.1"Intel® HDTOUCH
2359VAIO SVT14127CGIntel® Core™ i72.0~3.14.0500+2414.1"Intel® HD2.1TOUCH
2368VAIO SVF14213SGIntel® Core™ i31.94.050014.1"Intel® HD2.4
2369VAIO SVF14213CLBIntel® Core™ i31.96.075014.1"Intel® HD2.4
2371VAIO SVF14213CXIntel® Core™ i31.94.050014.1"Intel® HD2.4TOUCH
2377VAIO SVF14219SAIntel® Core™ i51.8~2.74.075014.1"GeForce® 740M2.2TOUCH
8349VAIO SVF15328SABIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 735M2.5
8551VAIO SVF15212CXWIntel® Core™ i31.904.050015.6"Intel® HD2.7
8553VAIO SVF15212CXWIntel® Core™ i31.906.050015.6"Intel® HD2.7
123VAIO F23EFXIntel® Core™ i72.2~3.18.075016.4"GeForce® 540M3.2
124VAIO F23EFXIntel® Core™ i72.2~3.14.050016.4"GeForce® 540M3.2
125VAIO F233FXIntel® Core™ i72.2~3.14.064016.4"GeForce® 540M3.2Blu-Ray
519VAIO F233FXIntel® Core™ i72.2~3.18.075016.4"GeForce® 540M3.2Blu-Ray
556VAIO F234FXIntel® Core™ i72.2~3.18.064016.4"GeForce® 540M3.2Blu-Ray, Full HD
642VAIO EL22FXAMD Dual Core E-4501.65-E4504.032015.5"ATi 6320M2.5
643VAIO EL22FXAMD Dual Core E-4501.65-E4508.075015.5"ATi 6320M2.5
644VAIO VPC-EG1FGXIntel® Core™ i52.3~2.94.064014.0"GeForce® 410M2.2Blu-Ray
645VAIO EG1FGXIntel® Core™ i52.3~2.98.075014.0"GeForce® 410M2.2Blu-Ray
646VAIO EH24FXIntel® Core™ i32.24.064015.5"Intel® HD2.4
647VAIO EH24FXIntel® Core™ i32.28.064015.5"Intel® HD2.4
648VAIO EH36FXIntel® Core™ i32.34.064015.5"Intel® HD2.4Blu-Ray
649VAIO EH2KFXIntel® Core™ i52.4~3.04.032015.5"GeForce® 410M2.4
650VAIO EH2KFXIntel® Core™ i52.4~3.08.075015.5"GeForce® 410M2.4
695VAIO EG26Intel® Core™ i52.3~2.94.064014.0"Intel® HD2.3Blu-Ray
696VAIO EG2AGXIntel® Core™ i52.3~2.94.050014.0"GeForce® 410M2.3
697VAIO EG2AGXIntel® Core™ i52.3~2.98.075014.0"GeForce® 410M2.3
698VAIO EG26Intel® Core™ i52.3~2.98.064014.0"Intel® HD2.3Blu-Ray
699VAIO EH36FXIntel® Core™ i32.38.064015.5"Intel® HD2.4Blu-Ray
700VAIO EH27FXIntel® Core™ i52.4~3.04.064015.5"Intel® HD2.4Blu-Ray
701VAIO SA33GXIntel® Core™ i52.3~2.94.0128 SSD13.3"ATi 6630M1.6
702VAIO SA33GXIntel® Core™ i52.3~2.98.0128 SSD13.3"ATi 6630M1.6
762VAIO F245FDBIntel® Core™ i72.2~3.18.075016.4"GeForce® 540M3.1Blu-Ray
763VAIO EH34FXIntel® Core™ i32.34.064015.5"Intel® HD2.4
764VAIO EL2S1EAMD Dual Core E-4501.654.050015.5"ATI 6310M2.5
765VAIO EL23FXAMD Dual Core E-4501.654.050015.5"ATI 6320M2.5
766VAIO EG2BGXIntel® Core™ i52.4~3.04.064014.0"GeForce® 410M2.3
767VAIO EG3PFXIntel® Dual Core P62002.134.064014.0"Intel® HD2.3
768VAIO EL25FXAMD Dual Core E-4501.654.064015.5"ATI 6320M2.5
1016VAIO EG32Intel® Dual Core B9602.24.064014.0"Intel® HD2.3
1017VAIO EG3BFXIntel® Core™ i52.5~3.14.050014.0"GeForce® 410M2.3
1018VAIO E14115Intel® Core™ i52.5~3.14.064014.0"ATI 7550M2.3
1019VAIO E14116Intel® Core™ i52.5~3.16.075014.0"Intel® HD2.4
1020VAIO E14115Intel® Core™ i52.5~3.18.064014.0"ATI 7550M2.3Blu-Ray
1021VAIO EG3BFXIntel® Core™ i52.5~3.18.050014.0"GeForce® 410M2.3Blu-Ray
1022VAIO E15112Intel® Core™ i32.1~2.34.064015.6"Intel® HD2.4
1023VAIO E1511KFXIntel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 7650M2.7
1024VAIO E15117Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"ATI 7650M2.7
1025VAIO CA23Intel® Core™ i32.1~2.34.064014.0"Intel® HD2.5
1026VAIO CA23Intel® Core™ i32.1~2.34.064014.0"Intel® HD2.5Blu-Ray
1027VAIO EH3DGXIntel® Core™ i32.1~2.34.064015.6"Intel® HD2.5
1028VAIO EH3QFXIntel® Core™ i52.5~3.14.032015.6"Intel® HD2.5
1029VAIO EH3CFXIntel® Core™ i52.5~3.16.064015.6"Intel® HD2.5Blu-Ray
1030VAIO EH3LFXIntel® Core™ i52.5~3.16.075015.6"Intel® HD2.5
1031VAIO F23B9EIntel® Core™ i52.5~3.14.064016.4"GeForce® 540M3.2
1032VAIO F23B9EIntel® Core™ i52.5~3.18.064016.4"GeForce® 540M3.2Blu-Ray
1033VAIO F23AFXBIntel® Core™ i72.2~3.14.050016.4"GeForce® 525M3.2
1034VAIO CW21FXIntel® Core™ i32.138.075014.1"GeForce® 310M2.4دست دوم
1068VAIO SA41FXBIntel® Core™ i52.5~3.14.050013.0"ATI 6630M1.6
1069VAIO SA41FXBIntel® Core™ i52.5~3.18.0100013.0"ATI 6630M1.6
1070VAIO EG34FXIntel® Core™ i52.5~3.14.064014.0"Intel® HD2.3
1071VAIO EG34FXIntel® Core™ i52.5~3.18.0100014.0"Intel® HD2.3
1072VAIO SE2EFXIntel® Core™ i72.8~3.56.064015.6"ATI 6630M2.6
1073VAIO SE2EFXIntel® Core™ i72.8~3.58.0100015.6"ATI 6630M2.6
1074VAIO EH36EAIntel® Core™ i32.34.050015.6"GeForce® 410M2.6
1075VAIO EH36EAIntel® Core™ i32.38.075015.6"GeForce® 410M2.6
1076VAIO E15114Intel® Core™ i52.5~3.16.064015.6"Intel® HD2.5
1097VAIO EG33FXIntel® Core™ i32.44.064014.0"Intel® HD2.3
1098VAIO EG33FXIntel® Core™ i32.48.075014.0"Intel® HD2.3
1099VAIO E14112FXIntel® Core™ i32.36.064014.0"Intel® HD2.4
1100VAIO E1411MFXIntel® Core™ i52.5~3.14.050014.0"ATI 7550M2.4
1101VAIO E1411MFXIntel® Core™ i52.5~3.18.075014.0"ATI 7550M2.4
1102VAIO SE2DGXIntel® Core™ i72.8~3.56.075015.6"ATI 6630M2.6
1113VAIO SA43FXIntel® Core™ i52.5~3.16.050013.0"ATI 6630M2.0Blu-Ray
1114Sony VAIO S121 GLBIntel® Core™ i32.264.050013.3"Intel® HD2.0
1115VAIO E1411JFXIntel® Core™ i32.36.050014.0"Intel® HD2.4
1116VAIO E14114Intel® Core™ i52.5~3.14.075014.0"Intel® HD2.3
1117Sony VAIO E14A15Intel® Core™ i52.5~3.14.064014.0"ATI 7550M2.4
1118VAIO E14117Intel® Core™ i52.5~3.14.064014.0"ATI 7550M2.3
1119VAIO EH33Intel® Core™ i32.36.064015.6"Intel® HD2.5
1120VAIO EH32FXIntel® Core™ i52.5~3.16.050015.6"Intel® HD2.7
1121VAIO E15115Intel® Core™ i32.44.050015.6"ATI 7650M2.7
1122Sony VAIO E15116Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 7650M2.5
1123Sony VAIO F23Z1EIntel® Core™ i72.2~3.18.0640++16.4"GeForce® 540M3.2Blu-Ray RW
1222VAIO E14111Intel® Dual Core B9702.34.032014.0"Intel® HD2.4
1223Sony VAIO E1512GCXIntel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 7650M2.5
1224VAIO E1511NFXIntel® Core™ i72.1~3.14.050015.6"ATI 7650M2.5
1225VAIO E1511W1EIntel® Core™ i52.5~3.16.075015.6"ATI 7650M2.5
1226VAIO SVS13127Intel® Core™ i72.9~3.608.075013.3"GeForce® 640M1.6Win8
1318Sony VAIO S13116Intel® Core™ i52.5~3.14.064013.3"GeForce® 640M1.8
1319Sony VAIO E14122CAIntel® Core™ i32.42.032014.0"Intel® HD2.4
1320Sony VAIO E14122CAIntel® Core™ i32.48.075014.0"Intel® HD2.4
1321Sony VAIO E14125Intel® Core™ i52.5~3.14.050014.0"Intel® HD2.4
1322Sony VAIO E14125Intel® Core™ i52.5~3.18.075014.0"Intel® HD2.4
1323Sony VAIO E1412CCXIntel® Core™ i52.5~3.14.050014.0"ATI 7550M2.4
1324Sony VAIO E1412CCXIntel® Core™ i52.5~3.18.050014.0"ATI 7550M2.4
1325Sony VAIO E14A27CXIntel® Core™ i72.2~3.28.0100014.0"ATI 7650M2.2
1326Sony VAIO Z21M9EIntel® Core™ i52.3~2.94.012813.3"ATI 6650M1.8
1327Sony VAIO E17115Intel® Core™ i72.1~3.14.050017.3"ATI 7650M3.2
1328Sony VAIO E17115Intel® Core™ i72.1~3.18.050017.3"ATI 7650M3.2
1329Sony VAIO E15121CABIntel® Dual Core B9802.42.032015.6"Intel® HD2.7
1330Sony VAIO E15121CABIntel® Dual Core B9802.44.050015.6"Intel® HD2.7
1331Sony VAIO E15121CABIntel® Dual Core B9802.48.075015.6"Intel® HD2.7
1332Sony VAIO E15111EGXIntel® Dual Core B9702.34.032015.6"Intel® HD2.7
1333Sony VAIO E15111EGXIntel® Dual Core B9702.38.075015.6"Intel® HD2.7
1334Sony VAIO E1511HFXWIntel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"Intel® HD2.7سفید
1335Sony VAIO E1511HFXWIntel® Core™ i52.5~3.18.050015.6"Intel® HD2.7سفید
1336Sony VAIO E15126Intel® Core™ i32.44.050015.6"ATI 7650M2.7
1337Sony VAIO E15126Intel® Core™ i32.48.050015.6"ATI 7650M2.7
1338Sony VAIO E1511NFXIntel® Core™ i72.1~3.14.050015.6"ATI 7650M2.7
1339Sony VAIO E1511NFXIntel® Core™ i72.1~3.18.050015.6"ATI 7650M2.7
1340Sony VAIO E15129Intel® Core™ i72.2~3.24.075015.6"ATI 7650M2.7
1341Sony VAIO E15129Intel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"ATI 7650M2.7
1342VAIO SVE15127Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"ATI 7650M2.7
1343VAIO 13125Intel® Core™ i52.5~3.16.075013.3"GeForce® 640M1.7
1344Sony VAIO YB33 MiniAMD Dual Core E-4501.652.032011.6"ATI 6310M1.2
1345Sony VAIO E14132Intel® Core™ i32.54.050014.0"Intel® HD2.3
1346Sony VAIO E1712ACXIntel® Core™ i72.2~3.26.050017.3"ATI 7650M3.2
1524VAIO S 13 A25 PLBIntel® Core™ i52.5~3.16.075013.3"GeForce® 640M-
1525Ultra SVT13-127Intel® Core™ i52.5~3.16.012813.3"Intel® HD-
1526Sony VAIO SVT14126CVSIntel® Core™ i51.8~2.76.0500+2414.1"Intel® HD1.8
1528Sony VAIO SVT13132CXSIntel® Core™ i51.94.0500+2413.3"Intel® HD
1529Sony VAIO SV E14 13 RCXIntel® Core™ i52.5~3.14.050014.1"ATI 7550M2.2
1530VAIO SV E14 13 RCXIntel® Core™ i52.5~3.18.050014.1"ATI 7550M2.2
1531VAIO SV E14 12 ECXIntel® Core™ i32.44.032014.1"Intel® HD2.2
1532VAIO SV E14 12 ECXIntel® Core™ i32.44.050014.1"Intel® HD2.2
1533Sony VAIO SV E15 132 CXIntel® Core™ i32.44.050015.6"Intel® HD2.5
1534VAIO SV E15 128Intel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"ATI 7550M2.5
1717VAIO Duo 11215CDBIntel® Core™ i51.7~2.68.0128SSD11.0"Intel® HD1.2
2349SVE E1112 M1EAMD Dual Core E20001.74.050011"ATI 7340M1.5
2350SVE E11135AMD Dual Core E20001.74.075011.0"ATI 7340M1.5
2351Sony SVD 11223Intel® Core™ i51.86.011128 SSD11.6"Intel® HD1.3TOUCH / FULL HD / JAPAN
2354Sony VAIO SVT13132PXSIntel® Core™ i31.94.0500+2413.3"Intel® HD1.6فاقد درایو نوری
2357Sony VAIO SVT14126Intel® Core™ i51.8~2.76.014.1"Intel® HD1.8
2360VAIO E1412ECXIntel® Core™ i32.44.032014.1"Intel® HD2.4
2361VAIO E14132Intel® Core™ i32.44.050014.1"Intel® HD2.4
2362VAIO E14115CLPIntel® Core™ i52.5~3.14.050014.1"Intel® HD2.4
2363VAIO E14135CXIntel® Core™ i52.6~3.26.0100014.1"Intel® HD2.4
2364VAIO E14A25CLIntel® Core™ i52.5~3.14.075014.1"ATI 7550M2.4
2365Sony VAIO E15129WIntel® Core™ i72.2~3.24.075015.6"ATI 7550M2.7
2366Sony VAIO E15129Intel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"ATI 7550M2.7
2367Sony VAIO E15129Intel® Core™ i72.2~3.216.075015.6"ATI 7550M2.7
2370VAIO SVF14215CLWIntel® Core™ i51.8~2.76.0100014.1"Intel® HD2.4
2372Sony VAIO SVF14215CXIntel® Core™ i51.8~2.76.075014.1"Intel® HD2.4TOUCH
2373Sony VAIO SVF14218CXBIntel® Core™ i72.0~3.18.0100014.1"Intel® HD2.4
2374Sony VAIO SVF14218CXWIntel® Core™ i72.0~3.18.0100014.1"Intel® HD2.4
2375Sony VAIO SVF14218CXPIntel® Core™ i72.0~3.18.0100014.1"Intel® HD2.4
2376VAIO SVF14218SAIntel® Core™ i51.8~2.74.050014.1"GeForce® 740M2.2
3076VAIO Pro 13 SVP13215PXIntel® Core™ i71.8~3.04.025613.3"Intel® HD1.1فاقد درایو نوری
3077Sony VAIO Pro 13 SVP13215PXIntel® Core™ i71.8~3.08.025613.3"Intel® HD1.1فاقد درایو نوری
3078Sony VAIO Fit 15E SVF152190X TouchIntel® Core™ i72.0~3.14.0100015.6"GeForce® 740M2.7
3079VAIO Fit 15E SVF152190X TouchIntel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 740M2.7
3080VAIO F23B9EIntel® Core™ i52.4~3.04.064016.4"GeForce® 540M3.15
3081Sony Vaio F23B9EIntel® Core™ i52.4~3.08.064016.4"GeForce® 540M3.15
3082VAIO E14A23CDHIntel® Core™ i32.406.050014.1"Intel® HD2.4
3083VAIO Fit 14E SVF142190X TouchIntel® Core™ i72.0~3.18.0100014.1"GeForce® 740M2.4
4661VAIO Fit 15E SVF15213CXIntel® Core™ i31.904.050015.6"Intel® HD2.7
4662VAIO Fit 15E SVF15213CXIntel® Core™ i31.908.050015.6"Intel® HD2.7
4663VAIO Fit 15E 328Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® GT735M2.7
5896VAIO Fit 15E SVF1532DCYWIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"Intel® HD2.7
5897VAIO Fit 15E SVF15323CXIntel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"Intel® HD2.6
5898VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N2ACXBIntel® Core™ i71.8~3.012.0100015.6"GeForce® GT735M2.3
5899VAIO Fit 15E SVF1532BGXIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.7
5900VAIO Pro 13 SVP13215CDIntel® Core™ i51.6~2.68.0128SSD13.0"Intel® HD1.2
7014VAIO Duo 13 SVDIntel® Core™ i71.8~3.08.0256SSD13.0"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
7015VAIO Duo 13 SVDIntel® Core™ i71.8~3.08.0512SSD13.0"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
8345VAIO 15A SVF15N17CDIntel® Core™ i71.8~3.08.01000+1615.6"GeForce® 735M2.3
8346VAIO 15A SVF15N17CDIntel® Core™ i71.8~3.012.01000+1615.6"GeForce® 735M2.3
8347VAIO Fit F15213CXPIntel® Core™ i31.904.050015.6"Intel® HD2.6
8348VAIO Fit F15213CXPIntel® Core™ i31.908.050015.6"Intel® HD2.6
8350VAIO SVF15328SABIntel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"GeForce® 735M2.5
8351VAIO Fit F15215CLWIntel® Core™ i51.8~2.76.0750+8SSD15.6"GeForce® 735M2.7
8352VAIO F1532BGXIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 735M2.7
8353VAIO F1532BGXIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 735M2.7
8354VAIO F1532SGBIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.7
8529VAIO F14415CLAMD A102.106.0100014.0"ATI 8670M2.2
8530VAIO F14415CLAMD A102.108.0100014.0"ATI 8670M2.2
8531VAIO F1432 RSGIntel® Core™ i51.6~2.64.075014.0"GeForce® 740M2.2
8532VAIO F1432 SSGIntel® Core™ i51.6~2.64.075014.0"GeForce® 740M2.4
8533VAIO F1432 SG PlusIntel® Core™ i5-8.0100014.0"GeForce® 740M2.4
8534VAIO F1432 ACXIntel® Core™ i71.8~3.08.075014.0"GeForce® 740M2.2
8535VAIO F1432 ACX PlusIntel® Core™ i71.8~3.012.0100014.0"GeForce® 740M2.2
8556VAIO F1521GCXBIntel® Core™ i31.906.075015.6"Intel® HD2.7
8558VAIO F15218SFBIntel® Core™ i51.8~2.74.050015.6"GeForce® 735M2.6
8676Sony VAIO F1532CCXIntel® Core™ i31.706.050015.5"Intel® HD2.5
10314VAIO Fit SVF1532GXBIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.7
10315VAIO Fit SVF15N15CDIntel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"GeForce® 735M2.3
10906VAIO Fit 15E SVF1532GXBIntel® Core™ i71.8~3.016.0100015.6"GeForce® 740M2.7
10907VAIO F14N13CLIntel® Core™ i31.708.0750+1614.0"Intel® HD2.0
11050VAIO Fit SVF15N12Intel® Core™ i51.60~2.604.01000+1615.6"GeForce® 735M2.3
11652Sony VAIO Fit Multi flip SVF14N16SG/BIntel® Core™ i51.6~2.64.0100014.0"Intel® HD2.0
12151VAIO FIT 14E SVF14219CLIntel® Core™ i51.8~2.74.075014.0"GeForce® 740M2.6
کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

قیمت خرید و فروش لپ تاپ توشیبا Toshiba Laptop

675Satellite C660Intel® Dual Core B9602.24.050015.6"Intel® HD2.6
676Satellite C660Intel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD2.6
3084Toshiba Satellite C50Intel® Celeron 10051.902.032015.6"Intel® HD2.6
3085Toshiba Satellite C50Intel® Celeron2.13~2.392.050015.6"Intel® HD2.6
3086Toshiba Satellite C50Intel® Celeron 10051.904.032015.6"Intel® HD2.6
3087Toshiba Satellite C50Intel® Celeron 10051.904.050015.6"Intel® HD2.6
3088Toshiba Satellite C50Intel® Celeron 10051.906.050015.6"Intel® HD2.6
3089Toshiba Satellite C50Intel® Celeron 10051.906.064015.6"Intel® HD2.6
3090Toshiba Satellite C50Intel® Celeron 10051.904.064015.6"Intel® HD2.6
3091Toshiba Satellite C50Intel® Celeron 10051.904.075015.6"Intel® HD2.6
3092Toshiba Satellite C50Intel® Celeron 10051.906.075015.6"Intel® HD2.6
3093Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.402.032015.6"Intel® HD2.6
3094Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.402.050015.6"Intel® HD2.6
3095Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.404.032015.6"Intel® HD2.4
3096Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.404.050015.6"Intel® HD2.6
3097Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.404.064015.6"Intel® HD2.6
3098Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.404.075015.6"Intel® HD2.6
3099Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.406.050015.6"Intel® HD2.6
3100Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.406.064015.6"Intel® HD2.6
3101Toshiba Satellite C50-AT06SIntel® Pentium2.406.075015.6"Intel® HD2.6
3102Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.402.032015.6"Intel® HD2.6
3103Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.402.050015.6"Intel® HD2.6
3104Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.404.032015.6"Intel® HD2.6
3105Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.404.050015.6"Intel® HD2.6
3106Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.404.064015.6"Intel® HD2.6
3107Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.404.075015.6"Intel® HD2.6
3108Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.406.050015.6"Intel® HD2.6
3109Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.406.064015.6"Intel® HD2.6
3110Toshiba Satellite C50-A0G1Intel® Core™ i32.406.075015.6"Intel® HD2.6
3111Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.24.032015.6"GeForce® 710M2.6
3112Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.24.050015.6"GeForce® 710M2.6
3113Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.24.064015.6"GeForce® 710M2.6
3114Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.24.075015.6"GeForce® 710M2.6
3115Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.26.050015.6"GeForce® 710M2.6
3116Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.26.064015.6"GeForce® 710M2.6
3117Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.26.075015.6"GeForce® 710M2.6
3118Toshiba Satellite C50Intel® Core™ i52.6~3.26.0100015.6"GeForce® 710M2.6
3119Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.28.050015.6"GeForce® 710M2.6
3120Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.28.064015.6"GeForce® 710M2.6
3121Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.28.075015.6"GeForce® 710M2.6
3122Toshiba Satellite C50-A00JIntel® Core™ i52.6~3.28.0100015.6"GeForce® 710M2.6
5978Toshiba Satellite C850Intel® Core™ i72.4~3.46.075015.6"ATI 7610M2.4
5979Toshiba Satellite C850-B819Intel® Core™ i72.4~3.46.0100015.6"ATI 7610M2.4
5980Toshiba Satellite C850-B819Intel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"ATI 7610M2.4
5981Toshiba Satellite C850-A628Intel® Core™ i32.304.032015.6"Intel® HD2.4
5982Toshiba Satellite C850-A628Intel® Core™ i32.304.050015.6"Intel® HD2.4
5983Toshiba Satellite C850-A628Intel® Core™ i32.306.050015.6"ATI 7610M2.4
5984Toshiba Satellite C850-A811Intel® Core™ i52.5~3.14.032015.6"ATI 7610M2.4
5985Toshiba Satellite C850-A811Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 7610M2.4
5986Toshiba Satellite L50-B02GIntel® Core™ i51.8~3.08.0100015.6"ATI M2602.3
5987Toshiba Satellite L50Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"ATI M2602.4
5988Toshiba Satellite L50-B05UIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"Intel® HD2.4
5989Toshiba Satellite L50-B05UIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"Intel® HD2.4
5990Toshiba Satellite L50-B003Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"ATI M2602.4
5991Toshiba Satellite L50-B003Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"ATI M2602.4
5992Toshiba Satellite L50-B003Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"ATI M2602.4
5993Toshiba Satellite L50t-B00RIntel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"Intel® HD2.4
5994Toshiba Satellite L50t-B00RIntel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"Intel® HD2.4
5995Toshiba Satellite L50t-B00RIntel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"Intel® HD2.4
5996Toshiba Satellite L50-A009Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.4
5997Toshiba Satellite L50-A009Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"GeForce® 740M2.4
5998Toshiba Satellite L50-A009Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 740M2.4
5999Toshiba Satellite A01QIntel® Core™ i72.4~3.48.0100015.6"GeForce® 740M2.4
6000Toshiba Satellite A01QIntel® Core™ i72.4~3.46.0100015.6"GeForce® 740M2.4
6001Toshiba Satellite A01QIntel® Core™ i72.4~3.44.075015.6"GeForce® 740M2.4
6002Toshiba Satellite L50-A006Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.4
6003Toshiba Satellite L50-A006Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"GeForce® 740M2.4
6004Toshiba Satellite L50-A006Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"GeForce® 740M2.4
6005Toshiba Satellite L50-A004Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.4
6006Toshiba Satellite L50-A004Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"GeForce® 740M2.4
6007Toshiba Satellite L50-A004Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"GeForce® 740M2.4
6008Toshiba L50D-B01EAMD A4-50001.54.050015.6"ATI 8330M2.3
6009Toshiba L50D-B01EAMD A4-50001.54.075015.6"ATI 8330M2.3
6010Toshiba L50D-B01EAMD A4-50001.56.050015.6"ATI 8330M2.3
6011Toshiba L50D-B018AMD A6-52002.04.075015.6"ATI 8400M2.3
6012Toshiba L50D-B018AMD A6-52002.06.050015.6"ATI 8400M2.3
6013Toshiba L50D-B018AMD A6-52002.06.0100015.6"ATI 8400M2.3
6014Toshiba L50D-A00GAMD A6-52002.04.050015.6"ATI 8400M2.3
6015Toshiba L50D-A00GAMD A6-52002.04.075015.6"ATI 8400M2.3
6016Toshiba L50D-A00GAMD A6-52002.06.050015.6"ATI 8400M2.3
6017Toshiba C50D-B012AMD E1-21001.04.050015.6"ATI 8210M2.3
6018Toshiba C50D-B012AMD E1-21001.04.075015.6"ATI 8210M2.3
6019Toshiba C50D-B012AMD E1-21001.06.050015.6"ATI 8210M2.3
6020Toshiba C50D-A03JAMD E1-21001.04.050015.6"ATI 8210M2.3
6021Toshiba C50D-A03JAMD E1-21001.06.050015.6"ATI 8210M2.3
6022Toshiba C50D-A03JAMD E1-21001.06.075015.6"ATI 8210M2.3
6023Toshiba C50D-A025AMD A4-50001.54.050015.6"ATI 8330M2.4
6024Toshiba C50D-A025AMD A4-50001.56.050015.6"ATI 8330M2.4
6025Toshiba C50D-A025AMD A4-50001.56.075015.6"ATI 8330M2.4
6026Toshiba C50D-A022AMD E1-21001.04.050015.6"ATI 8210M2.4
6027Toshiba C50D-A022AMD E1-21001.04.075015.6"ATI 8210M2.4
6028Toshiba C50D-A022AMD E1-21001.06.050015.6"ATI 8210M2.4
6029Toshiba C50D-A00LAMD E1-12001.404.050015.6"ATI 7310M2.4
6030Toshiba C50D-A00LAMD E1-12001.404.075015.6"ATI 7310M2.4
6031Toshiba C50D-A00LAMD E1-12001.406.050015.6"ATI 7310M2.4
6032Toshiba C50-B00GIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"Intel® HD2.3
6033Toshiba C50-B00GIntel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"Intel® HD2.3
6034Toshiba C50-B00GIntel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"Intel® HD2.3
6035Toshiba C50Intel® Celeron2.13~2.394.050015.6"Intel® HD2.4
6036Toshiba C50-AN011Intel® Celeron2.13~2.394.075015.6"Intel® HD2.4
6037Toshiba C50-AN011Intel® Celeron2.13~2.396.050015.6"Intel® HD2.4
6038Toshiba C50-A01RIntel® Pentium2.16~2.424.050015.6"Intel® HD2.4
6039Toshiba C50-A01RIntel® Pentium2.16~2.424.075015.6"Intel® HD2.4
6040Toshiba C50-A01RIntel® Pentium2.16~2.426.050015.6"Intel® HD2.4
6096Toshiba C50-A0F3Intel® Core™ i32.404.050015.6"Intel® HD2.4
6097Toshiba C50-A0F3Intel® Core™ i32.404.075015.6"Intel® HD2.4
6098Toshiba C50-A0F3Intel® Core™ i32.406.050015.6"Intel® HD2.4
6215Toshiba C50 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.050015.6"GeForce® 710M2.3
6216Toshiba C50 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.050015.6"GeForce® 710M2.3
6217Toshiba C50 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.075015.6"GeForce® 710M2.3
6218Toshiba C50 i3Intel® Core™ i32.404.050015.6"GeForce® 710M2.3
6219Toshiba C50 i3Intel® Core™ i32.404.075015.6"GeForce® 710M2.3
6220Toshiba C50 i3Intel® Core™ i32.406.050015.6"GeForce® 710M2.3
6221Toshiba L40 i5Intel® Core™ i51.8~2.74.050014.1"GeForce® 740M2.1
6222Toshiba L40 i5Intel® Core™ i51.8~2.76.050014.1"GeForce® 740M2.1
6223Toshiba L40 i5Intel® Core™ i51.8~2.74.075014.1"GeForce® 740M2.1
6224Toshiba L40-AS106GIntel® Core™ i51.8~2.74.050014.1"Intel® HD2.1
6225Toshiba L40-AS106GIntel® Core™ i51.8~2.74.075014.1"Intel® HD2.1
6226Toshiba L40-AS106GIntel® Core™ i51.8~2.76.050014.1"Intel® HD2.1
6227Toshiba L40 CelereonIntel® Celeron1.802.050014.1"Intel® HD2.1
6228Toshiba L40 CelereonIntel® Celeron1.802.032014.1"Intel® HD2.1
6229Toshiba L40 i3Intel® Core™ i31.904.050014.1"Intel® HD2.1
6230Toshiba L40 i3Intel® Core™ i31.904.075014.1"Intel® HD2.1
6243Toshiba L40 i3Intel® Core™ i31.904.050014.1"GeForce® 740M2.1
6244Toshiba L40 i3Intel® Core™ i31.904.075014.1"GeForce® 740M2.1
6245Toshiba L40 i3Intel® Core™ i31.906.050014.1"GeForce® 740M2.1
7207Toshiba Satellite L50Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"ATI M2602.3
7208Toshiba Satellite L50-B-123Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"ATI M2602.3
7209Toshiba Satellite L50-B-123Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"ATI M2602.3
7210TOSHIBA Satellite S50-B-11JIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"ATI M2602.2
7211TOSHIBA Satellite S50-B-11JIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"ATI M2602.2
7212Toshiba Satellite S50-B-11JIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"ATI M2602.2
8280Toshiba Satellite S50-B-136Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"ATI M2602.1
8281Toshiba Satellite S50-B-136Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"ATI M2602.2
8282Toshiba Satellite S50-B-136Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"ATI M2602.2
8283Toshiba Satellite S50Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"ATI M2602.2
8284Toshiba Satellite S50-B-127Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"ATI M2602.1
8285Toshiba Satellite S50-B-127Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"ATI M2602.1
8318Toshiba Satellite L50Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 740M2.4
8319Toshiba Satellite L50Intel® Core™ i72.0~3.116.0100015.6"GeForce® 740M2.4
8320Toshiba Tecra A50-AIntel® Core™ i52.6~3.34.050015.6"Intel® HD2.6
8321Toshiba Tecra A50-AIntel® Core™ i52.6~3.24.075015.6"Intel® HD2.6
8322Toshiba Tecra A50-AIntel® Core™ i52.6~3.26.050015.6"Intel® HD2.6
8393Toshiba Satellite C55Intel® Pentium2.16~2.582.050015.6"Intel® HD2.4
8394Toshiba Satellite C55Intel® Pentium2.16~2.584.050015.6"Intel® HD2.4
8395Toshiba Satellite C55Intel® Pentium2.16~2.584.075015.6"Intel® HD2.4
8396Toshiba Satellite C55 i3Intel® Core™ i32.404.050015.6"Intel® HD2.4
8397Toshiba Satellite C55 i3Intel® Core™ i32.404.075015.6"Intel® HD2.4
8398Toshiba Satellite C55 i3Intel® Core™ i32.406.050015.6"Intel® HD2.4
8399Toshiba Satellite C55 i5Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"Intel@ HD2.4
8400Toshiba Satellite C55 i5Intel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"Intel@ HD2.4
8401Toshiba Satellite C55 i5Intel® Core™ i52.5~3.16.0100015.6"Intel@ HD2.4
10429Toshiba C55-BIntel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"ATI M2302.3
10526Toshiba R30Intel® Core™ i51.7.~2.74.075013.3"Intel® HD1.5
10527Toshiba R50Intel® Core™ i31.704.050015.6"Intel® HD2.5
10528Toshiba R50 i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"Intel® HD2.5
10599Toshiba C55-BIntel® Core™ i51.7.~2.74.0100015.6"ATI M2302.3
10600Toshiba L40-B1258Intel® Core™ i51.6~2.64.050014.0"ATI M2602.0
10653Toshiba R50 i3Intel® Core™ i31.704.0100015.6"Intel® HD2.5
10654Toshiba R50 i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.0100015.6"Intel® HD2.5
11022Toshiba Satellite L50Intel® Core™ i31.708.075015.6"ATI M2302.3
11023Toshiba Satellite L50-B-126Intel® Core™ i71.80~3.004.075015.6"ATI M2602.3
11024Toshiba Satellite L50-B-126Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"ATI M2602.3
11060Toshiba Satellite L50-B-11GIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"Intel® HD2.4
11794TOSHIBA Portege R30-A1040Intel® Core™ i51.8~2.74.050014.1"GeForce® 740M2.1
11795TOSHIBA Portege R30-A1040Intel® Core™ i51.8~2.74.0100014.1"GeForce® 740M2.1
11955Toshiba Tecra Z50Intel® Core™ i51.7~2.78.050015.6"Intel® HD1.8
11956Toshiba Tecra Z50Intel® Core™ i51.7~2.78.0100015.6"Intel® HD1.8
11960Toshiba C55-CIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 930M2.2
11961Toshiba C55-CIntel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"GeForce® 930M2.2
11962Toshiba C50T-BIntel® Core™ i51.7~2.74.050015.6"Intel® HD2.2
11963Toshiba C50T-BIntel® Core™ i51.7~2.74.0100015.6"Intel® HD2.2
11964Toshiba C50T-BIntel® Core™ i51.7~2.78.0100015.6"Intel® HD2.2
11965Toshiba L50t-BIntel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"ATI M2602.3
11966Toshiba L50t-BIntel® Core™ i52.2~2.74.0100015.6"ATI M2602.3
11999Toshiba P50 i5Intel® Core™ i52.8~3.48.050015.6"ATI M2652.3
12000Toshiba P50 i5Intel® Core™ i52.8~3.48.0100015.6"ATI M2652.3
12001Toshiba P50 i5Intel® Core™ i52.8~3.44.050015.6"ATI M2652.3
12064Toshiba C55Intel® Celeron2.16~2.582.050015.6"Intel® HD2.2
12065Toshiba C55Intel® Celeron2.16~2.584.050015.6"Intel® HD2.2
12066Toshiba C55Intel® Celeron2.16~2.584.0100015.6"Intel® HD2.2
کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

قیمت خرید و فروش لپ تاپ اچ پی HP Laptop

7801HP Pavilion 15-R002Intel® Celeron1.804.050015.6"Intel® HD2.2
7803HP Pavilion 15-R003Intel® Pentium2.404.050015.6"Intel® HD2.2
8386HP Pavilion 15-r020neIntel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
8902HP Pavilion 15-r108neIntel® Core™ i31.74.050015.6"Intel@ HD2.5
8921HP Pavilion 15-r100neIntel® Core™ i31.704.050015.6"Intel@ HD2.5
9084HP Pavilion 15-r005neIntel® Celeron2.16~2.412.050015.6"Intel® HD2.5
9085HP Pavilion 15-r005neIntel® Celeron2.16~2.414.050015.6"Intel® HD2.5
9127HP Pavilion 15-r111neIntel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.3
463HP Pavilion DV6-6120Intel® Core™ i72.2~3.14.050015.6"ATI 64902.5
633Pavilion DV6-6120Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"ATI 6770M2.5
567HP Pavilion G6Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"ATI 6470M2.5
498HP Pavilion G6Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 6470M2.5
499HP Pavilion G6Intel® Core™ i52.5~3.16.064015.6"ATi 6470M2.5
500HP Pavilion G6Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"ATi 6470M2.5
501Pavilion G6-i3Intel® Core™ i32.24.050015.6"ATi 6470M2.6
502Pavilion G6-i3Intel® Core™ i32.26.064015.6"ATi 6470M2.5
503Pavilion G6-i3Intel® Core™ i32.28.075015.6"ATi 6470M2.5
667Pavilion G6-i3Intel® Core™ i32.23.050015.6"Intel® HD2.5
668Pavilion G6-i3Intel® Core™ i32.26.064015.6"Intel® HD2.5
729HP 635AMD Dual Core E-3501.602.050015.6"ATI 6310M2.5
730HP 635AMD Dual Core E-3501.608.075015.6"ATI 6310M2.5
1081HP Pavilion G6-i7 2080Intel® Core™ i72.1~3.16.064015.6"ATI 7670M2.5
1082Pavilion G6-i7 2080Intel® Core™ i72.1~3.18.075015.6"ATI 7670M2.5
1083HP Pavilion G6-i5 2030Intel® Core™ i52.5~3.16.075015.6"ATI 7670M2.5
1084Pavilion G6-i5 2030Intel® Core™ i52.5~3.18.0100015.6"ATI 7670M2.5
1140HP 1000Intel® Core™ i32.34.050014.0"ATI 7450M2.2
1141HP 1000Intel® Core™ i32.38.075014.0"ATI 7450M2.2
1367HP G6-2297EEIntel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"ATI 7670M2.5
1368HP G6-2297EEIntel® Core™ i52.5~3.18.0100015.6"ATI 7670M2.5
1369HP COMPAQ CQ57 448SXIntel® Core™ Cel1.6`2.032015.6"Intel® HD2.5
1474HP G6-2286Intel® Core™ i72.26.075015.6"ATI 7670M2.48
1475HP G6 2311exIntel® Core™ i52.64.050015.6"ATI 7670M2.48
1476HP G6-2351Intel® Dual Core B9602.22.032015.6"Intel® HD2.48
1477HP G6-2311Intel® Core™ i32.24.050015.6"ATI 7670M2.48
1478HP 4540sIntel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"ATI 7650M2.4
1512HP 650Intel® Core™ i32.34.050015.6"Intel® HD2.4
1513HP 650Intel® Core™ i32.34.075015.6"Intel® HD2.4
1666HP ProBook 4540sIntel® Core™ i52.6~3.26.075015.6"ATI 7650M2.4
1667HP ProBook 4540sIntel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"ATI 7650M2.3
1668HP 650Intel® Core™ i32.32.032015.6"Intel® HD2.4
1857HP 450Intel® Core™ i52.5~3.12.050014.0"ATI 74500M2.0
1858HP 450Intel® Core™ i52.5~3.14.050014.0"ATI 74500M2.0
1859HP 450Intel® Core™ i52.5~3.16.075014.0"ATI 74500M2.0
1860HP 450Intel® Core™ i52.5~3.18.075014.0"ATI 74500M2.0
1861HP 450Intel® Core™ i32.42.050014.0"Intel® HD2.0
1862HP 450Intel® Core™ i32.44.050014.0"Intel® HD2.0
1863HP 450Intel® Core™ i32.46.075014.0"Intel® HD2.0
1864HP 450Intel® Core™ i32.48.075014.0"Intel® HD2.0
1865HP 1000Intel® Core™ i32.32.050014.0"ATI 7450M2.2
1866HP 1000Intel® Core™ i32.36.075014.0"ATI 7450M2.2
1867HP 635AMD Dual Core E-3501.604.050015.6"ATI 6310M2.5
1868HP 635AMD Dual Core E-3501.604.075015.6"ATI 6310M2.5
1869HP 635AMD Dual Core E-3501.606.075015.6"ATI 6310M2.5
1870HP 635AMD Dual Core E-3501.608.050015.6"ATI 6310M2.5
2543HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.22.032015.6"AMD 7650M2.5
2544HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.22.050015.6"AMD 7650M2.5
2545HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.24.050015.6"AMD 7650M2.5
2546HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.24.032015.6"AMD 7650M2.5
2547HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.24.075015.6"AMD 7650M2.5
2548HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.26.050015.6"AMD 7650M2.5
2549HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.26.075015.6"AMD 7650M2.5
2550HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.26.0100015.6"AMD 7650M2.5
2551HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.28.050015.6"AMD 7650M2.5
2552HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.28.075015.6"AMD 7650M2.5
2553HP ProBook 4545sAMD A62.7~3.28.0100015.6"AMD 7650M2.5
2554HP 250Intel® Core™ i32.402.032015.6"Intel® HD2.4
2592HP ProBook 4540s i7Intel® Core™ i72.2~3.24.050015.6"AMD 7650M2.4
2593HP ProBook 4540s i7Intel® Core™ i72.2~3.24.075015.6"AMD 7650M2.4
2594HP ProBook 4540s i7Intel® Core™ i72.2~3.26.050015.6"AMD 7650M2.4
2595HP ProBook 4540s i7Intel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"AMD 7650M2.4
2596HP ProBook 4540s i7Intel® Core™ i72.2~3.26.0100015.6"AMD 7650M2.4
2597HP ProBook 4540s i7Intel® Core™ i72.2~3.28.050015.6"AMD 7650M2.4
2598HP ProBook 4540s i7Intel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"AMD 7650M2.4
2599HP ProBook 4540s i7Intel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"AMD 7650M2.4
2600HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.402.032015.6"AMD 7650M2.4
2601HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.402.050015.6"AMD 7650M2.4
2602HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.404.032015.6"AMD 7650M2.4
2603HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.404.050015.6"AMD 7650M2.4
2604HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.404.075015.6"AMD 7650M2.4
2605HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.406.050015.6"AMD 7650M2.4
2606HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.406.075015.6"AMD 7650M2.4
2607HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.406.0100015.6"AMD 7650M2.4
2608HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.408.050015.6"AMD 7650M2.4
2609HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.408.075015.6"AMD 7650M2.4
2610HP ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.408.0100015.6"AMD 7650M2.4
2611HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.12.050015.6"AMD 7650M2.4
2612HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"AMD 7650M2.4
2613HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.16.050015.6"AMD 7650M2.4
2614HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.16.064015.6"AMD 7650M2.4
2615HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.16.0100015.6"AMD 7650M2.4
2616HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.18.050015.6"AMD 7650M2.4
2617HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"AMD 7650M2.4
2618HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.22.050015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2619HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.050015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2620HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i51.7.~2.78.0100015.6"ATI 7650M2.3بلندگوهای استریو
2621HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.075015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2622HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.050015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2623HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.064015.6"ATI 8750M2.4
2624HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.075015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2625HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.0100015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2626HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.050015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2627HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.075015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2628HP ProBook 450 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.0100015.6"ATI 8750M2.3بلندگوهای استریو
2778HP Pavilion 15-n021seAMD A102.0~2.84.050015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2779HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.84.064015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2780HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.84.075015.6"7620G+8670M2.7
2781HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.86.050015.6"7620G+8670M2.7
2782HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.86.075015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2783HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.86.064015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2784HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.86.0100015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2785HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.88.050015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2786HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.88.064015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2787HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.88.075015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2788HP Pavilion 15-n021seAMD A10-4655M2.0~2.88.0100015.6"7620G+8670M2.7دو کارت گرافیک
2789HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.402.032015.6"AMD 8670M2.7
2790HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.402.050015.6"AMD 8670M2.7
2791HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.404.050015.6"AMD 8670M2.7
2792HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.404.064015.6"AMD 8670M2.7
2793HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.404.075015.6"AMD 8670M2.7
2794HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.406.064015.6"7620G+8670M2.7
2795HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.406.050015.6"AMD 8670M2.7
2796HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.406.075015.6"AMD 8670M2.7
2797HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.406.0100015.6"AMD 8670M2.7
2798HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.408.050015.6"AMD 8670M2.7
2799HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.408.064015.6"AMD 8670M2.7
2800HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.408.075015.6"AMD 8670M2.7
2801HP Pavilion 15-e071seIntel® Core™ i32.408.0100015.6"AMD 8670M2.7
2802HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"AMD 8670M2.7
2803HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.14.064015.6"AMD 8670M2.7
2804HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"AMD 8670M2.7
2805HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.16.050015.6"AMD 8670M2.7
2806HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.16.064015.6"AMD 8670M2.7
2807HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.16.0100015.6"AMD 8670M2.7
2808HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.16.075015.6"AMD 8670M2.7
2809HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.18.064015.6"AMD 8670M2.7
2810HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.18.050015.6"AMD 8670M2.7
2811HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"AMD 8670M2.7
2812HP Pavilion 15-e044Intel® Core™ i52.5~3.18.0100015.6"AMD 8670M2.7
2813HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.24.050015.6"AMD 8670M2.7
2814HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.24.064015.6"AMD 8670M2.7
2815HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.24.075015.6"AMD 8670M2.7
2816HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.26.050015.6"AMD 8670M2.7
2817HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.26.064015.6"AMD 8670M2.7
2818HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.26.075015.6"AMD 8670M2.7
2819HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.26.0100015.6"AMD 8670M2.7
2820HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.28.050015.6"AMD 8670M2.7
2821HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.28.064015.6"AMD 8670M2.7
2822HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.28.075015.6"AMD 8670M2.7
2823HP Pavilion 15-e053Intel® Core™ i52.6~3.28.0100015.6"AMD 8670M2.7
2824HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 740M2.7
2825HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.64.064015.6"GeForce® 740M2.7
2826HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.7
2827HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"GeForce® 740M2.7
2828HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.66.064015.6"GeForce® 740M2.7
2829HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.66.0750`15.6"GeForce® 740M2.7
2830HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 740M2.7
2831HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"GeForce® 740M2.7
2832HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.68.064015.6"GeForce® 740M2.7
2833HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"GeForce® 740M2.7
2834HP Pavilion 15-n014seIntel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"GeForce® 740M2.7
2835HP Pavilion 15-e049Intel® Core™ i32.402.032015.6"AMD 8670M2.7
2836HP Pavilion 15-e049Intel® Core™ i32.402.050015.6"AMD 8670M2.7
2837HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.24.050015.6"AMD 8670M2.7
2838HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.24.064015.6"AMD 8670M2.7
2839HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.24.075015.6"AMD 8670M2.7
2840HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.26.050015.6"AMD 8670M2.7
2841HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.26.064015.6"AMD 8670M2.7
2842HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.26.075015.6"AMD 8670M2.7
2843HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.26.0100015.6"AMD 8670M2.7
2844HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.28.050015.6"AMD 8670M2.7
2845HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.28.064015.6"AMD 8670M2.7
2846HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.2875015.6"AMD 8670M2.7
2847HP Pavilion 15-e052seIntel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"AMD 8670M2.7
2848HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.7
2849HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 740M2.7
2850HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 740M2.7
2851HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 740M2.7
2852HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® 740M2.7
2853HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® 740M2.7
2854HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.7
2855HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.7
2856HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 740M2.7
2857HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.7
2858HP Pavilion 15-n015seIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.7
2859HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.24.050015.6"AMD 8670M2.7
2860HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.24.064015.6"AMD 8670M2.7
2861HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.24.075015.6"AMD 8670M2.7
2862HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.26.050015.6"AMD 8670M2.7
2863HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.26.075015.6"AMD 8670M2.7
2864HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.26.064015.6"AMD 8670M2.7
2865HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.26.0100015.6"AMD 8670M2.7
2866HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.28.050015.6"AMD 8670M2.7
2867HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.28.064015.6"AMD 8670M2.7
2868HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"AMD 8670M2.7
2869HP Pavilion 15-e082seIntel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"AMD 8670M2.7
2935HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.24.050015.6"AMD 8670M2.7
2936HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.24.064015.6"AMD 8670M
2937HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.24.075015.6"AMD 8670M2.7
2938HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.26.050015.6"AMD 8670M2.7
2939HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.26.064015.6"AMD 8670M2.7
2940HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.26.075015.6"AMD 8670M2.7
2941HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.26.0100015.6"AMD 8670M2.7
2942HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"AMD 8670M2.7
2943HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.28.050015.6"AMD 8670M2.7
2944HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.28.064015.6"AMD 8670M2.7
2945HP Pavilion 15-e098Intel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"AMD 8670M2.7
2946HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.7
2947HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 740M2.7
2948HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 740M2.7
2949HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 740M2.7
2950HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® 740M2.7
2951HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® 740M2.7
2952HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.7
2953HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.7
2954HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 740M2.7
2955HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.7
2956HP Pavilion 15-n043Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.7
2957HP Pavilion 15-n044Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 740M2.7
2958HP Pavilion 15-n044Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6"GeForce® 740M2.7
2959HP Pavilion 15-n044Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.7
2960HP Pavilion 15-n044Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"GeForce® 740M2.7
2961HP Pavilion 15-n044Intel® Core™ i51.6~2.66.064015.6"GeForce® 740M2.7
2962HP Pavilion 15-n044Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"GeForce® 740M2.7
2963HP Pavilion 15-n044Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 740M2.7
2964HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.24.050015.6"AMD 7670M2.7
2965HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.24.064015.6"AMD 7670M2.7
2966HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.24.075015.6"AMD 7670M2.7
2967HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.26.050015.6"AMD 7670M2.7
2968HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.26.064015.6"AMD 7670M2.7
2969HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.26.075015.6"AMD 7670M2.7
2970HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.26.0100015.6"AMD 7670M2.7
2971HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.28.050015.6"AMD 7670M2.7
2972HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.28.064015.6"AMD 7670M2.7
2973HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.28.075015.6"AMD 7670M2.7
2974HP M6 1104Intel® Core™ i52.6~3.28.0100015.6"AMD 7670M2.7
3440HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.402.032015.6"Intel® HD2.5
3441HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.402.050015.6"Intel® HD2.5
3442HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.404.050015.6"Intel® HD2.5
3443HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.404.064015.6"Intel® HD2.5
3444HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.404.075015.6"Intel® HD2.5
3445HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.406.050015.6"Intel® HD2.5
3446HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.406.064015.6"Intel® HD2.5
3447HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.406.075015.6"Intel® HD2.5
3448HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.406.0100015.6"Intel® HD2.5
3449HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.408.050015.6"Intel® HD2.5
3450HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.408.064015.6"Intel® HD2.5
3451HP 2000-2d08SEIntel® Pentium2.408.075015.6"Intel® HD2.5
3452HP 2000-2111TUIntel® Core™ i32.402.032015.6"Intel® HD2.5
3453HP 2000-2111TUIntel® Core™ i32.402.050015.6"Intel® HD2.5
3454HP 2000-2111TUIntel® Core™ i32.404.050015.6"Intel® HD2.5
3455HP 2000-2111TUIntel® Core™ i32.404.032015.6"Intel® HD2.5
3456HP 2000-2111TUIntel® Core™ i32.404.064015.6"Intel® HD2.5
3574HP Pavilion 14-b050tuIntel® Core™ i31.402.032014.0"Intel® HD1.8
3575HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.402.050014.0"Intel® HD1.8
3576HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.404.032014.0"Intel® HD1.8
3577HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.404.050014.0"Intel® HD1.8
3578HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.404.064014.0"Intel® HD1.8
3579HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.404.075014.0"Intel® HD1.8
3580HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.406.050014.0"Intel® HD1.8
3581HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.406.064014.0"Intel® HD1.8
3582HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.406.075014.0"Intel® HD1.8
3583HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.406.0100014.0"Intel® HD1.8
3584HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.408.050014.0"Intel® HD1.8
3585HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.408.064014.0"Intel® HD1.8
3586HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.408.075014.0"Intel® HD1.8
3587HP Pavilion Sleekbook 14-b050tuIntel® Core™ i31.408.0100014.0"Intel® HD1.8
3753HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.04.050015.6GeForce® 740M2.4
3754HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.04.064015.6GeForce® 740M2.4
3755HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6GeForce® 740M2.4
3756HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6GeForce® 740M2.4
3757HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.06.064015.6GeForce® 740M2.4
3758HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.06.075015.6GeForce® 740M2.4
3759HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6GeForce® 740M2.4
3760HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6GeForce® 740M2.4
3761HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6GeForce® 740M2.4
3762HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.08.064015.6GeForce® 740M2.4
3763HP Pavilion 15-n240txIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6GeForce® 740M2.4
3764HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.804.050015.6ATI 8670M2.4
3765HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.804.064015.6ATI 8670M2.4
3766HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.804.075015.6ATI 8670M2.4
3767HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.806.050015.6ATI 8670M2.4
3768HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.806.064015.6ATI 8670M2.4
3769HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.806.075015.6ATI 8670M2.4
3770HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.806.0100015.6ATI 8670M2.4
3771HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.808.050015.6ATI 8670M2.4
3772HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.808.064015.6ATI 8670M2.4
3773HP Pavilion 15-n055txIntel® Core™ i31.808.075015.6ATI 8670M2.4
3774HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.804.050015.6ATI 8670M2.4
3775HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.804.064015.6ATI 8670M2.4
3776HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.804.075015.6ATI 8670M2.4
3777HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.806.050015.6ATI 8670M2.4
3778HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.806.064015.6ATI 8670M2.4
3779HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.806.075015.6ATI 8670M2.4
3780HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.806.0100015.6ATI 8670M2.4
3781HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.808.050015.6ATI 8670M2.4
3782HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.808.064015.6ATI 8670M2.4
3783HP Pavilion 15-n236seIntel® Core™ i31.808.075015.6ATI 8670M2.4
3784HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.404.050015.6GeForce® 820M2.6
3785HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.404.064015.6GeForce® 820M2.6
3786HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.404.075015.6GeForce® 820M2.6
3787HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.406.050015.6GeForce® 820M2.6
3788HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.406.064015.6GeForce® 820M2.6
3789HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.406.075015.6GeForce® 820M2.6
3790HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.406.0100015.6GeForce® 820M2.6
3791HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.408.050015.6GeForce® 820M2.6
3792HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.408.075015.6GeForce® 820M2.6
3793HP Pavilion 15-d033seIntel® Core™ i32.408.064015.6GeForce® 820M2.6
3794HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.804.050015.6ATI 8670M2.4
3795HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.804.064015.62.4
3796HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.806.050015.6ATI 8670M2.4
3797HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.806.064015.6ATI 8670M2.4
3798HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.804.075015.6ATI 8670M2.4
3799HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.806.075015.6ATI 8670M2.4
3800HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.806.0100015.6ATI 8670M2.4
3801HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.808.050015.6ATI 8670M2.4
3802HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.808.064015.6ATI 8670M2.4
3803HP Pavilion 15-n237seIntel® Core™ i31.808.075015.6ATI 8670M2.4
3804HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.804.050015.6ATI 8670M2.4
3805HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.804.064015.6ATI 8670M2.4
3806HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.804.075015.6ATI 8670M2.4
3807HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.806.050015.6ATI 8670M2.4
3808HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.806.064015.6ATI 8670M2.4
3809HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.806.075015.6ATI 8670M2.4
3810HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.806.0100015.6ATI 8670M2.4
3811HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.808.050015.6ATI 8670M2.4
3812HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.808.064015.6ATI 8670M2.4
3813HP Pavilion 15-n235seIntel® Core™ i31.808.075015.6ATI 8670M2.4
3814HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6ATI 8670M2.4
3815HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6ATI 8670M2.4
3816HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6ATI 8670M2.4
3817HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6ATI 8670M2.4
3818HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064015.6ATI 8670M2.4
3819HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6ATI 8670M2.4
3820HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6ATI 8670M2.4
3821HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050015.6ATI 8670M2.4
3822HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.064015.6ATI 8670M2.4
3823HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6ATI 8670M2.4
3824HP ProBook 450 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6ATI 8670M2.4
5534HP 15-d025seIntel® Celeron2.02.032015.6"Intel® HD2.5
5535HP 15-d025seIntel® Celeron2.02.050015.6"Intel® HD2.5
5536HP 15-d025seIntel® Celeron2.04.032015.6"Intel® HD2.5
5537HP 15-d025seIntel® Celeron2.04.050015.6"Intel® HD2.5
5538HP 15-d025seIntel® Celeron2.04.064015.6"Intel® HD2.5
5539HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.04.050014.0"ATI 8670M2.2
5540HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.04.064014.1"ATI 8670M2.2
5541HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.04.075014.1"ATI 8670M2.2
5542HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.06.050014.1"ATI 8670M2.2
5543HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.06.064014.1"ATI 8670M2.2
5544HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.06.0100014.1"ATI 8670M2.2
5545HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.08.050014.1"ATI 8670M2.2
5546HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.08.064014.1"ATI 8670M2.2
5547HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.08.075014.1"ATI 8670M2.2
5548HP Pavilion 14-n204seIntel® Core™ i71.8~3.08.0100014.1"ATI 8670M2.2
5604HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.5
5605HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 740M2.5
5606HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 740M2.5
5607HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 740M2.5
5608HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® 740M2.5
5609HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® 740M2.5
5610HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5611HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.5
5612HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 740M2.5
5613HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.5
5614HP Pavilion 15-n245seIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5615HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.84.050015.6"ATI 8670M2.3
5616HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.84.064015.6"ATI 8670M2.5
5617HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.84.075015.6"ATI 8670M2.5
5618HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.86.050015.6"ATI 8670M2.5
5619HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.86.064015.6"ATI 8670M2.5
5620HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.86.075015.6"ATI 8670M2.5
5621HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.86.0100015.6"ATI 8670M2.5
5622HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.88.050015.6ATI 8670M2.5
5623HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.88.064015.6"ATI 8670M2.5
5624HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.88.075015.6"ATI 8670M2.5
5625HP Pavilion 15-n059seIntel® Core™ i31.88.0100015.6"ATI 8670M2.5
5626HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.5
5627HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 740M2.5
5628HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 740M2.5
5629HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i51.8~3.06.050015.6"GeForce® 740M2.5
5630HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® 740M2.5
5631HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® 740M2.5
5632HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5633HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i51.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.5
5634HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 740M2.5
5635HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.5
5636HP Pavilion 15-n245eeIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5637HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.5
5638HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 740M2.5
5639HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 740M2.5
5640HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 740M2.5
5641HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® 740M2.5
5642HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® 740M2.5
5643HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5644HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.5
5645HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 740M2.5
5646HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.5
5647HP Pavilion 15-n246seIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5674HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.5
5675HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 740M2.5
5676HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® 740M2.5
5677HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 740M2.5
5678HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® 740M2.5
5679HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® 740M2.5
5680HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5685HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.5
5686HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 740M2.5
5688HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.5
5689HP Pavilion 15-n246eeIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5690HP Pavilion 15-n240seIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 740M2.5
5691HP Pavilion 15-n240seIntel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.5
5692HP Pavilion 15-n240seIntel® Core™ i51.6~2.64.064015.6"GeForce® 740M2.5
5693HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i51.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.5
5694HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® 740M2.5
5695HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i51.8~3.04.075015.6"GeForce® 740M2.5
5696HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® 740M2.5
5697HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i51.8~3.06.064015.6"GeForce® 740M2.5
5698HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i51.8~3.06.075015.6"GeForce® 740M2.5
5699HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5700HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® 740M2.5
5701HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® 740M2.5
5702HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.5
5703HP Pavilion 15-n247eeIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 740M2.5
5704HP 15-d025eeIntel® Celeron2.02.032015.6"Intel® HD2.5
5705HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"Intel® HD2.5
5706HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.704.064015.6"Intel® HD2.5
5707HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.704.075015.6"Intel® HD2.5
5708HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.706.050015.6"Intel® HD2.5
5709HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.706.064015.6"Intel® HD2.5
5710HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.706.075015.6"Intel® HD2.5
5711HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.706.0100015.6"Intel® HD2.5
5712HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.708.050015.6"Intel® HD2.5
5713HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.708.064015.6"Intel® HD2.5
5714HP 350 G1 i3Intel® Core™ i31.708.075015.6"Intel® HD2.5
5715HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"ATI 7650M2.5
5716HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6"ATI 7650M2.5
5717HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"ATI 7650M2.5
5718HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"ATI 7650M2.5
5719HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064015.6"ATI 7650M2.5
5720HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"ATI 7650M2.5
5721HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"ATI 7650M2.5
5722HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"ATI 7650M2.5
5723HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.064015.6"ATI 7650M2.5
5724HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"ATI 7650M2.5
5725HP 350 G1 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.0100015.6"ATI 7650M2.5
5739HP Pavilion 15-d024eeIntel® Celeron2.02.032015.6"Intel® HD2.5
5740HP Pavilion 15-d024eeIntel® Celeron2.02.050015.6"Intel® HD2.5
5742HP Pavilion 15-d024eeIntel® Celeron2.04.032015.6"Intel® HD2.5
5746HP Pavilion 15-d024eeIntel® Celeron2.04.050015.6"Intel® HD2.5
5747HP Pavilion 15-d024eeIntel® Celeron2.04.064015.6"Intel® HD2.5
5748HP Pavilion 15-d024eeIntel® Celeron2.04.075015.6"Intel® HD2.5
5750HP Pavilion 15-d027eeIntel® Pentium2.02.032015.6"Intel® HD2.5
5751HP Pavilion 15-d027eeIntel® Pentium2.02.050015.6"Intel® HD2.5
5752HP Pavilion 15-d027eeIntel® Pentium2.04.032015.6"Intel® HD2.5
6246HP ProBook 455AMD A6-44002.7~3.24.075015.6"ATI 7520G2.3
6247HP ProBook 455AMD A6-44002.7~3.26.050015.6"ATI 7520G2.3
6248HP ProBook 455AMD A6-44002.7~3.26.075015.6"ATI 7520G2.3
6684HP 450 i7Intel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"ATI 8750M2.3
6685HP 450 i7Intel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"ATI 8750M2.3
6750HP Pavilion 15-n260seAMD A102.1~2.74.050015.6"ATI 8610M2.3
6751HP Pavilion 15-n260seQuad Core 5745M2.1~2.74.075015.6"ATI 8670M2.3
7034Laptop HP ENVY 15t-j100Intel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"GeForce® 750M2.5
7040Laptop HP ENVY 15t-j100Intel® Core™ i72.2~3.28.050015.6"GeForce® 750M2.5
7199HP 15-D006TX-G2G90PAIntel® Core™ i32.404.050015.6"GeForce® 820M2.2
7200HP 15-D006TX-G2G90PAIntel® Core™ i32.404.075015.6"GeForce® 820M2.2
7201HP 15-D006TX-G2G90PAIntel® Core™ i32.406.050015.6"GeForce® 820M2.2
7764HP ProBook 4540 i3Intel® Core™ i32.404.050015.6"ATI 7650M2.4
7765HP 450 i7Intel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"ATI 8750M2.5
7766HP 450 i7Intel® Core™ i72.2~3.26.0100015.6"ATI 8750M2.5
7767HP ProBook 455AMD A6-44002.7~3.24.075015.6"ATI 8750M2.3
7768HP Pavilion 15-n242Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® 740M2.3
7769HP Pavilion 15-n242Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® 740M2.3
7800HP Pavilion 15-R002Intel® Celeron1.82.050015.6"Intel® HD2.2
7802HP Pavilion 15-R003Intel® Pentium2.402.050015.6"Intel® HD2.2
7804HP 15-G020SEAMD E1-21001.02.050015.6"ATI 8210M2.3
7825HP 250 i3Intel® Core™ i32.404.050015.6"GeForce® 820M2.5
7826HP 250 i3Intel® Core™ i32.404.075015.6"GeForce® 820M2.5
7827HP Pavilion15 - R031Intel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.3
7828HP Pavilion15 - R031Intel® Core™ i31.704.075015.6"GeForce® 820M2.3
7829Pavilion 15-n042Intel® Core™ i71.8~3.08.0129g15.6"GeForce® 740M2.4
7830HP Pavilion 15-n042Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.4
7831HP Pavilion 15-N220Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.3
7832HP Pavilion 15-N220Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 740M2.3
7833HP 15-D080AMD A4-50001.54.050015.6"ATI 8570M2.3
8203HP ProBook 450 G2Intel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6"ATI M2552.1
8204HP ProBook 450 G2Intel® Core™ i72.0~3.18.075015.6"ATI M2552.1
8205HP ProBook 450 G2Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"ATI M2552.1
8206HP Pavilion 15-r031neIntel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.2
8207HP Pavilion 15-r031neIntel® Core™ i31.704.075015.6"GeForce® 820M2.3
8288HP Pavilion 15-d054seIntel® Core™ i32.404.050015.6"Intel® HD2.5
8289HP Pavilion 15-d054seIntel® Core™ i32.404.075015.6"Intel® HD2.5
8290HP Pavilion 15-d054seIntel® Core™ i32.406.050015.6"Intel® HD2.5
8291HP 250 G2Intel® Core™ i32.402.050015.6"GeForce® 820M2.5
8292HP 250 G2Intel® Core™ i32.404.050015.6"GeForce® 820M2.5
8293HP 250 G2Intel® Core™ i32.404.075015.6"GeForce® 820M2.5
8337HP 15-D080AMD A4-50001.52.050015.6"ATI 8570M2.3
8338HP 15-D080AMD A4-50001.54.075015.6"ATI 8570M2.3
8339HP Pavilion Sleekbook 15-b002eeIntel® Core™ i51.7.~2.64.050015.6"GeForce® 630M2.1
8340HP Pavilion 15-b002eeIntel® Core™ i51.7.~2.64.075015.6"GeForce® 630M2.1
8341HP Pavilion Sleekbook 15-b002eeIntel® Core™ i51.7.~2.66.0100015.6"GeForce® 630M2.1
8387HP Pavilion 15-r020neIntel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 820M2.5
8388HP Pavilion 15-r020neIntel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.5
8662HP Pavilion P050AMD A102.104.050015.6"ATI M2602.6
8663HP Pavilion P050AMD A102.104.075015.6"ATI M2602.6
8664HP Pavilion P037Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 840M2.4
8665HP Pavilion P037Intel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 840M2.4
8666HP Pavilion P036Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 840M2.4
8667HP Pavilion P036Intel® Core™ i51.7.~2.76.075015.6"GeForce® 840M2.4
8668HP Pavilion P036Intel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 840M2.4
8669HP Pavilion P035Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 840M2.4
8670HP Pavilion P035Intel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 840M2.4
8690HP Pavilion P040Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 840M2.3
8691HP Pavilion P039Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 840M2.3
8692HP Pavilion P038Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 840M2.3
8693HP Pavilion P113Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 840M2.3
8694HP Pavilion P114Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 840M2.3
8695HP Pavilion P115Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 840M2.3
8709HP Pavilion P108Intel® Core™ i51.7~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8710HP Pavilion P111Intel® Core™ i51.7~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.4
8711HP Pavilion P111Intel® Core™ i51.7~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.4
8768HP ProBook 450 G2Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"ATI M2552.1
8769HP ProBook 450 G2Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"ATI M2552.1
8770HP 250 G3Intel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.3
8771HP 250 G3Intel® Core™ i31.704.075015.6"GeForce® 820M2.3
8772HP 250 G3Intel® Core™ i31.702.050015.6"GeForce® 820M2.3
8773HP Pavilion R061Intel® Core™ i51.8~3.06.0100015.6"GeForce® 820M2.5
8774HP Pavilion P022Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8775HP Pavilion N259Intel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® 740M2.3
8874HP Pavilion 15-P112neIntel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6"GeForce® 840M2.3
8877HP Pavilion X360 13-a000neIntel® Core™ i51.7~2.74.050013.3"Intel@ HD2.0
8880HP ENVY 15-k009neIntel® Core™ i72.0~3.18.01000+815.6"GeForce® 850M2.4
8881HP ENVY 15-k009neIntel® Core™ i72.0~3.116.01000+815.6"GeForce® 850M2.4
8897HP Pavilion 15-r104neIntel® Celeron2.16~2.582.050015.6"Intel@ HD2.5
8898HP Pavilion 15-r104neIntel® Celeron2.16~2.584.050015.6"Intel@ HD2.5
8899HP Pavilion 15-r114neIntel® Pentium2.16~2.662.050015.6"Intel@ HD2.5
8900HP Pavilion 15-r114neIntel® Pentium2.16~2.664.050015.6"Intel@ HD2.5
8901HP Pavilion 15-r112neIntel® Core™ i51.7~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
8918HP ProBook 455 G1 NewAMD A6-4400M2.70~3.204.050015.6"AMD 8750M2.3
8919HP ProBook 455 G1 NewAMD A6-4400M2.70~3.204.075015.6"AMD 8750M2.3
8920HP Pavilion 15-g024neAMD A4-62101.804.050015.6"AMD 8570M2.3
9064HP 355 G2AMD A4-62101.804.050015.6"ATI M2402.3
9065HP 355 G2AMD A4-62101.806.050015.6"ATI M2402.3
9076HP ENVY 15-k007neIntel® Core™ i51.7.~2.78.01000+815.6"GeForce® 840M2.5
9077HP ENVY 15-k007neIntel® Core™ i51.7.~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.5
9110HP 250 i3Intel® Core™ i32.402.050015.6"GeForce® 820M2.5
9116HP Pavilion 15-r128neIntel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.5
9126HP Pavilion 15-r111neIntel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.3
9142HP Pavilion 15-p062neIntel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
9143HP Pavilion 15-p062neIntel® Core™ i51.7.~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.3
9356HP Pavilion 15-r139neIntel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
9369HP Pavilion X360 15-u101neIntel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"Intel® HD2.4
9377HP Omen 15-5000neIntel® Core™ i72.5~3.516.0256SSD15.6"GeForce® 860M2.1
9391HP Pavilion 15-r115neIntel® Celeron2.16~2.582.050015.6"Intel® HD2.5
9404HP Pavilion 15-n264seIntel Pentium1.804.050015.6"ATI 8670M2.3
9496HP 355 NewAMD A82.04.050015.6"ATI M2402.4
9497HP 355 NewAMD A82.08.0100015.6"ATI M2402.4
9498HP Pavilion-15n260AMD A102.04.050015.6"ATI 8670M2.3
9499HP Pavilion-15n260AMD A102.08.0100015.6"ATI 8670M2.3
9503HP Pavilion P107Intel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 840M2.3
9505HP Pavilion R118NEIntel® Core™ i31.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
9551HP Pavilion P104Intel® Core™ i51.7~2.74.075015.6"GeForce® 840M2.5
9552HP Pavilion P104Intel® Core™ i51.7~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.5
9553HP 14 NIntel® Core™ i71.8~3.06.075014.1"GeForce® 720M2.2
9554HP 14 NIntel® Core™ i71.8~3.06.0100014.1"GeForce® 740M2.2
9564HP Pavilion 15-G012AMD A82.04.050015.6"ATI R52.2
9661HP Pavilion 15-p148neIntel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 830M2.27
9663HP Pavilion 15-d037seIntel® Pentium2.002.050015.6"Intel® HD2.5
9670HP Pavilion 15-r014neIntel® Pentium2.16~2.582.050015.6"Intel® HD2.5
9681HP P100Intel® Core™ i31.904.050015.6"Intel® HD2.2
10291HP Pavilion 15-r003Intel® Core™ i31.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
10292HP Pavilion 15-R003Intel® Core™ i31.74.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10307HP Pavilion 15-R222Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10308HP Pavilion 15-R224Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10309HP Pavilion 15-R221Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10311HP Pavilion 15-R135Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10312HP Pavilion 15-R136Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10313HP Pavilion 15-R005Intel® Celeron2.16~2.412.050015.6"Intel® HD2.5
10348HP Pavilion 15-p124neIntel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 830M2.3
10349HP Pavilion 15-p124neIntel® Core™ i31.904.0100015.6"GeForce® 830M2.3
10376HP Pavilion P105Intel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 820M2.5
10377HP Pavilion P105Intel® Core™ i51.7.~2.74.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10381HP Pavilion 15-R138Intel® Core™ i31.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
10382HP Pavilion 15-R138Intel® Core™ i31.704.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10396HP Pavilion 15-R246Intel® Celeron2.16~2.582.050015.6"Intel® HD2.4
10397HP Pavilion 15-R246Intel® Celeron2.16~2.584.050015.6"Intel® HD2.4
10402HP Pavilion 15-R246Intel® Celeron2.16~2.584.0100015.6"Intel® HD2.5
10465HP Pavilion 15-p122neIntel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 830M2.2
10466HP Pavilion 15-p122neIntel® Core™ i31.904.0100015.6"GeForce® 830M2.2
10469HP Pavilion 15 R255Intel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.5
10470HP Pavilion 15 R255Intel® Core™ i31.704.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10586HP Pavilion 15-R044Intel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 820M2.5
10587HP Pavilion 15-R044Intel® Core™ i31.904.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10627HP R212Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10628HP R212Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10630HP R213Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.5
10631HP R213Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 820M2.5
11106HP Pavilion 15-r256neIntel® Core™ i31.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
11111HP Pavilion 15-r255neIntel® Core™ i31.74.050015.6"NVIDIA GeForce2.5
11324HP Pavilion 15-p248neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.2
11326HP Pavilion 15-p261neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.27
11436HP Pavilion 15-p240neIntel® Core™ i32.104.050015.6"GeForce® 830M2.3
11437HP Pavilion 15-p240neIntel® Core™ i32.106.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11438HP Pavilion 15-p243neIntel® Core™ i32.104.050015.6"GeForce® 830M2.3
11439HP Pavilion 15-p243neIntel® Core™ i32.106.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11440HP ENVY 15-k008neIntel® Core™ i72.0~3.18.01000+815.6"GeForce® 850M2.3
11443HP Pavilion 15-p100neIntel® Core™ i31.94.050015.6"Intel® HD2.27
11447HP Pavilion 15-p101neIntel® Core™ i31.94.050015.6"Intel® HD2.27
11498HP Pavilion 15-P241Intel® Core™ i32.14.050015.6"GeForce® 830M2.3
11499HP Pavilion 15-P242Intel® Core™ i32.14.050015.6"GeForce® 830M2.3
11500HP Pavilion 15-P241Intel® Core™ i32.14.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11501HP Pavilion 15-P242Intel® Core™ i32.104.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11511HP Pavilion 15-r260Intel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
11512HP Pavilion 15-r259Intel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
11513HP Pavilion 15-r260Intel® Core™ i52.20~2.704.0100015.6"GeForce® 820M2.5
11514HP Pavilion 15-r259Intel® Core™ i52.20~2.704.0100015.6"GeForce® 820M2.5
11518HP Pavilion 15-r262Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 820M2.5
11519HP Pavilion 15-r263Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 820M2.5
11544HP ENVY 15-k010neIntel® Core™ i51.7~2.74.0100015.6"GeForce® 840M2.4
11545HP ENVY 15-k010neIntel® Core™ i51.7~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.4
11585HP Pavilion 15-n271AMD A102.06.0100015.6"ATI Radeon2.3
11586HP Pavilion 15-n271AMD A102.08.0100015.6"ATI Radeon2.3
11587HP Pavilion 15-n271AMD A102.04.050015.6"ATI Radeon2.3
11588HP Pavilion P206neIntel® Pentium2.16~2.664.050015.6"GeForce® 830M2.3
11589HP Pavilion P206neIntel® Pentium2.16~2.664.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11692HP 350 G1Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"ATI M2552.5
11731HP Pavilion 15-p260neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11732HP Pavilion 15-p211neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11763HP Pavilion 15-r214Intel® Pentium2.16~2.664.050015.6"GeForce® 820M2.5
11764HP Pavilion 15-r214Intel® Pentium2.16~2.664.0100015.6"GeForce® 820M2.5
11765HP Pavilion 15-p244neIntel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11766HP Pavilion 15-p244neIntel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11767HP Pavilion 15-p247neIntel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11768HP Pavilion 15-p247neIntel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 830M2.3
11770HP Pavilion 15-p210neIntel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11771HP Pavilion 15-p210neIntel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11772HP Pavilion 15-p209neIntel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11773HP Pavilion 15-p209neIntel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11774HP Pavilion 15-p208neIntel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11775HP Pavilion 15-p208neIntel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11776HP Pavilion 15-p207neIntel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11777HP Pavilion 15-p207neIntel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11778HP Pavilion 15-p214neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11788HP Pavilion 15-p249neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11803HP ENVY 15-k211neIntel® Core™ i72.4~3.016.01000+815.6"GeForce® 850M2.4
11860HP 350 G2 i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"ATI M2402.5
11861HP 350 G2 i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"ATI M2402.5
11862HP 350 G2 i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"ATI M2402.5
11984HP Pavilion 15-p061neIntel® Core™ i51.7~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11985HP Pavilion 15-p061neIntel® Core™ i51.7~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11992HP Pavilion 15-p213neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11993HP Pavilion 15-p213neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
11994HP Pavilion 15-p212neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.3
12078HP Pavilion 15 ac037neIntel® Core™ i52.2~2.74.050015.6"ATI M3302.2
12079HP Pavilion 15 ac037neIntel® Core™ i52.2~2.74.0100015.6"ATI M3302.2
12080HP Pavilion 15 ac032neIntel® Core™ i31.704.050015.6"ATI M3302.2
12081HP Pavilion 15 ac032neIntel® Core™ i31.704.0100015.6"ATI M3302.2
12086HP Pavilion 14 R208neintel® Core™ i52.20~2.706.0100014.0"GeForce® 820M2.0
12087HP Pavilion 14 R208neintel® Core™ i52.20~2.708.0100014.0"GeForce® 820M2.0
12102HP 250 G3 i5intel® Core™ i51.70~2.704.050015.6"GeForce® 820M2.2
12103HP 250 G3 i5intel® Core™ i51.70~2.706.0100015.6"GeForce® 820M2.2
12104HP 250 G3 i7intel® Core™ i72.00~3.18.0100015.6"GeForce® 820M2.2
12105HP 250 G3 i7intel® Core™ i72.00~3.16.0100015.6"GeForce® 820M2.2
12106HP 250 G3 i5intel® Core™ i51.70~2.704.0100015.6"GeForce® 820M2.2
12107HP Pavilion 15 R105neintel® Pentium2.16~2.664.050015.6"Intel@ HD2.2
12108HP Pavilion 15 R105neintel® Pentium2.16~2.662.050015.6"Intel@ HD2.2
12202HP Pavilion 15 ac041neIntel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"ATI M3302.2
12203HP Pavilion 15 ac041neIntel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"ATI M3302.2
12286HP Pavilion 15 R116neIntel® Pentium2.16~2.662.050015.6"Intel® HD2.5
12287HP Pavilion 15 R116neIntel® Pentium2.16~2.664.050015.6"Intel® HD2.5
12288HP Pavilion 15 R116neIntel® Pentium2.16~2.664.0100015.6"Intel® HD2.5
12289HP Pavilion P106neIntel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 840M2.2
12290HP Pavilion P106neIntel® Core™ i51.7.~2.76.075015.6"GeForce® 840M2.2
12291HP Pavilion P106neIntel® Core™ i51.7.~2.74.0100015.6"GeForce® 840M2.2
12292HP Pavilion15 G202AMD E1-21001.02.050015.6"ATI 52102.3
12293HP Pavilion15 G202AMD E1-21001.04.050015.6"ATI 52102.3
12383HP Pavilion 15-P216Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12384HP Pavilion 15-P216Intel® Core™ i72.4~3.012.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12385HP Pavilion 15-P217Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12386HP Pavilion 15-P217Intel® Core™ i72.4~3.012.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12387HP Pavilion 15-P219Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12388HP Pavilion 15-P219Intel® Core™ i72.4~3.012.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12389HP Pavilion 15-P214Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12390HP Pavilion 15-P214Intel® Core™ i72.4~3.012.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12391HP Pavilion 15-P215Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.3
12392HP Pavilion 15-P215Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.3
12413HP Pavilion 15-r113neintel® Celeron2.16~2.584.050015.6"Intel@ HD2.5
12414HP Pavilion 15-r113neintel® Celeron2.16~2.582.050015.6"Intel@ HD2.5
12421HP Pavilion 15-P218Intel® Core™ i72.4~3.06.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12422HP Pavilion 15-P218Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.4
12461HP Pavilion 15-P103intel® Core™ i31.902.050015.6"Intel@ HD;
12462HP Pavilion 15-P103intel® Core™ i31.904.050015.6"Intel@ HD;
12508HP Pavilion 15-p246neintel® Core™ i52.20~2.706.0100015.6"GeForce® 830M2.3
12509HP Pavilion 15-p246neintel® Core™ i52.20~2.708.0100015.6"GeForce® 830M2.3
12510HP Pavilion 15-p245neintel® Core™ i52.20~2.706.0100015.6"GeForce® 830M2.3
12511HP Pavilion 15-p245neintel® Core™ i52.20~2.708.0100015.6"GeForce® 830M2.3
12596HP ENVY 15-k212neintel® Core™ i72.40~3.08.01000+815.6"GeForce® 850M2.4
12597HP ENVY 15-k212neintel® Core™ i72.40~3.08.01000+815.6"GeForce® 850M2.4
12756HP Pavilion 15-r104neintel® Cel2.16~2.584.0100015.6"Intel@ HD2.5
12757HP Pavilion 15-r104neintel® Cel2.16~2.584.050015.6"Intel@ HD2.5
12763HP ac183nia i7Intel® Core™ i72.5~3.16.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12764HP ac183nia i7Intel® Core™ i72.5~3.18.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12765HP ac183nia i7Intel® Core™ i72.5~3.112.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12766HP ac183nia i3Intel® Core™ i32.04.050015.6"ATI M3302.2
12767HP ac183nia i3Intel® Core™ i32.04.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12768HP ac183nia i3Intel® Core™ i32.06.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12769HP ac183nia i5Intel® Core™ i52.3~2.86.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12770HP ac183nia i7Intel® Core™ i52.3~2.88.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12807HP ac190nia i3Intel® Core™ i32.04.050015.6"ATI M3302.2
12808HP ac190nia i3Intel® Core™ i32.04.0100015.6"ATI M3302.2
12809HP ac186niaIntel® Core™ i52.3~2.86.0100015.6"ATI M3302.2
12810HP ac186niaIntel® Core™ i52.3~2.88.0100015.6"ATI M3302.2
12881HP Pavilion 15 P250neintel® Celeron2.16~2.582.050015.6"Intel@ HD2.45
12882HP Pavilion 15 P250neintel® Celeron2.16~2.584.050015.6"Intel@ HD2.45
12888HP Pavilion 15-p270neintel® Core™ i72.40~3.08.0100015.6"GeForce® 840M2.27
12889HP Pavilion 15-p270neintel® Core™ i72.40~3.06.0100015.6"GeForce® 840M2.27
12917HP ENVY 15-K228TXIntel® Core™ i72.4~3.08.01000+815.6"GeForce® 850M2.4
12918HP ENVY 15-K228TXIntel® Core™ i72.4~3.016.01000+815.6"GeForce® 850M2.4
12921HP ProBook 650 G1 i5Intel® Core™ i52.6~3.34.050015.6"Intel® HD2.3
12922HP ProBook 650 G1 i5Intel® Core™ i52.6~3.34.0100015.6"Intel® HD2.3
12923HP ProBook 650 G1 i5Intel® Core™ i52.6~3.36.0100015.6"Intel® HD2.3
12924HP ProBook 650 G1 i7Intel® Core™ i73.0~3.74.050015.6"Intel® HD2.3
12925HP ProBook 650 G1 i7Intel® Core™ i73.0~3.76.0100015.6"Intel® HD2.3
12926HP ProBook 650 G1 i7Intel® Core™ i73.0~3.78.0100015.6"Intel® HD2.3
12935HP ac191intel® Core™ i51.70~2.704.0100015.6"ATI M3302.3
12936HP ac191intel® Core™ i51.70~2.706.0100015.6"ATI M3302.3
12937HP ac192intel® Core™ i51.70~2.704.0100015.6"ATI M3302.3
12938HP ac192intel® Core™ i51.70~2.706.0100015.6"ATI M3302.3
12939HP ac193intel® Core™ i51.70~2.704.0100015.6"ATI M3302.3
12940HP ac193intel® Core™ i51.70~2.706.0100015.6"ATI M3302.3
12948HP ProBook 430 G1Intel® Core™ i51.6~2.64.050013.3"Intel® HD1.6
12949HP ProBook 430 G1Intel® Core™ i51.6~2.64.0100013.3"Intel® HD1.6
12950HP ProBook 430 G1Intel® Core™ i51.6~2.66.050013.3"Intel® HD1.6
12970HP ac138niaIntel® Core™ i52.3~2.88.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12971HP ac138niaIntel® Core™ i52.3~2.86.01.0TB15.6"ATI M3302.2
12972HP ac138niaIntel® Core™ i52.3~2.84.0100015.6"ATI M3302.2
12993HP Spectre 13 X360 4101dxintel® Core™ i72.40~3.08.025613.3"Intel@ HD1.18
12994HP Spectre 13 X360 4101dxintel® Core™ i72.40~3.08.0128SSD13.3"Intel@ HD1.18
12995HP Spectre 13 X360 4101dxintel® Core™ i72.40~3.08.0512SSD13.3"Intel@ HD1.18
12996HP Envy Q400intel® Core™ i72.60~3.508.01000+815.6"GeForce® 950M2.3
12997HP Envy Q400intel® Core™ i72.60~3.5016.01000+815.6"GeForce® 950M2.3
12998HP Envy Q400intel® Core™ i72.60~3.508.01000SSD15.6"GeForce® 950M2.3
12999HP Envy Q400intel® Core™ i72.60~3.5016.01000SSD15.6"GeForce® 950M2.3
13000HP Envy AE000intel® Core™ i72.40~3.08.0100015.6"GeForce® 950M2.4
13001HP Envy AE000intel® Core™ i72.40~3.016.0100015.6"GeForce® 950M2.4
13002HP Envy Motion j100intel® Core™ i72.20~3.2016.0100017.3"GeForce® 750M2.8
13003HP Envy Motion j100intel® Core™ i72.20~3.2016.0200017.3"GeForce® 750M2.8
13004HP Envy Q100intel® Core™ i72.30~3.308.01000+815.6"GeForce® 850M2.3
13005HP Envy Q100intel® Core™ i72.30~3.3016.01000+815.6"GeForce® 850M2.3
13006HP Envy Q100intel® Core™ i72.30~3.308.0100015.6"GeForce® 850M2.3
13007HP Envy Q300intel® Core™ i72.40~3.416.01000+815.6"GeForce® 950M2.3
13008HP Envy Q300intel® Core™ i72.40~3.416.02000+815.6"GeForce® 950M2.3
13032HP ENVY - 15tIntel® Core™ i72.6~3.58.0100015.6"GeForce® 950M2.4
13033HP ENVY - 15t-AE100 TouchIntel® Core™ i72.5~3.18.0100015.6"GeForce® 950M2.4
13034HP ENVY - 15tIntel® Core™ i72.6~3.512.0100015.6"GeForce® 950M2.4
13035HP ENVY - 15t-AE100 TouchIntel® Core™ i72.5~3.112.0100015.6"GeForce® 950M2.4
13049HP Pavilion 15-ac189niaintel® Core™ i52.30~2.804.050015.6"ATI M3302.2
13050HP Pavilion 15-ac189niaintel® Core™ i52.30~2.804.0100015.6"ATI M3302.2
13051HP Pavilion 15-ac189niaintel® Core™ i52.30~2.806.0100015.6"ATI M3302.2
496HP ProBook 4530s i5Intel® Core™ i52.4~3.04.064015.6"ATI 6490M2.4
497HP ProBook 4530s i5Intel® Core™ i52.4~3.08.075015.6"ATI 6490M2.4
201ProBook 4530s i3Intel® Core™ i32.26.064015.6"ATi 6490M2.4
202HP ProBook 4530s i3Intel® Core™ i32.24.050015.6"ATI 6490M2.5
214ProBook 4530s i3Intel® Core™ i32.28.075015.6"ATi 6490M2.4
930ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.44.050015.6"Intel® HD2.4
931ProBook 4540s i3Intel® Core™ i32.48.075015.6"Intel® HD2.4
932HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"ATI 7650M2.4
933HP ProBook 4540s i5Intel® Core™ i52.5~3.18.0100015.6"ATI 7650M2.4
کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

قیمت خرید و فروش لپ تاپ ایسر Acer Laptop

673Aspire 5250AMD Dual-Core1.602.025015.6"ATI 6310M2.6
674Aspire 5250AMD Dual Core E-3501.604.050015.6"ATI 6310M2.6
137Aspire 5742ZIntel® Dual Core P62002.132.032015.6"Intel® HD2.6
138Aspire 5742ZIntel® Dual Core P62002.134.050015.6"Intel® HD2.6
206Aspire 5742ZIntel® Dual Core P62002.136.064015.6"Intel® HD2.6
436Aspire 5349Intel® Core™ Cel1.502.032015.6"Intel® HD2.7
456Aspire 5742Intel® Core™ i32.536.064015.6"Intel® HD2.6
457Aspire 5750G i3Intel® Core™ i32.24.050015.6"GeForce® 520M2.6
458Aspire 5750G i5Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"GeForce® 520M2.6
493Aspire 5742Intel® Core™ i32.532.032015.6"Intel® HD2.6
494Aspire 5742Intel® Core™ i32.538.075015.6"Intel® HD2.6
554Aspire 5750G i7Intel® Core™ i72.0~2.96.064015.6"GeForce® 540M2.6
624Aspire 5750G i3Intel® Core™ i32.26.064015.6"GeForce® 520M2.6
625Aspire 5750G i3Intel® Core™ i32.28.075015.6"GeForce® 520M2.6
626Aspire 5750G i5Intel® Core™ i52.5~3.16.064015.6"GeForce® 520M2.6
627Aspire 5750G i5Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"GeForce® 520M2.6
628Aspire 5750G i7Intel® Core™ i72.0~2.98.075015.6"GeForce® 540M2.6
629Aspire 5755 i5Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"GeForce® 540M2.6
630Aspire 5755 i5Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"GeForce® 540M2.6
631Aspire 5755G i7Intel® Core™ i72.2~3.18.0100015.6"GeForce® 540M2.6
686Aspire 5749Intel® Dual Core B9602.22.032015.6"Intel® HD2.6
687Aspire 5749Intel® Dual Core B9602.24.050015.6"Intel® HD2.6
688Aspire 5749 i3Intel® Core™ i32.34.050015.6"Intel® HD2.6
860Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i52.5~3.24.050015.6"GeForce® 710M2.6
861Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i52.5~3.24.075015.6"GeForce® 710M2.6
862Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i52.5~3.28.075015.6"GeForce® 710M2.6
863Acer Aspire V3-572G i7Intel® Core™ i72.0~3.108.075015.6"GeForce® 840M2.5
864Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"GeForce® 710M2.4
865Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"GeForce® 710M2.4
866Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.44.050015.6"GeForce® 710M2.4
867Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.48.075015.6"GeForce® 710M2.4
1061Acer Aspire V5-571GIntel® Core™ i51.7~2.64.050015.6"GeForce® 710M2.6
1062Aspire V5-571GIntel® Core™ i51.7~2.68.075015.6"GeForce® 620M2.6
1065Acer Aspire E1-531Intel® Core™ Cel1.62.032015.6"Intel® HD2.6
1066Acer Aspire E1-531Intel® Core™ Cel1.64.050015.6"Intel® HD2.6
1067Aspire E1-531Intel® Core™ Cel1.68.064015.6"Intel® HD2.6
1103Aspire 5750 B960Intel® Dual Core B9602.24.050015.6"Intel® HD2.6*****
1104Aspire 5750 B960Intel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD2.6*****
1151Aspire 5733Intel® Dual Core P62002.132.032015.6"Intel® HD2.5
1152Aspire 5733Intel® Dual Core P62002.134.050015.6"Intel® HD2.5
1153Aspire 5733Intel® Dual Core P62002.138.075015.6"Intel® HD2.5
1262Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i72.2~3.24.050015.6"GeForce® 710M2.4
1263Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i72.2~3.26.075015.6"GeForce® 710M2.4
1264Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"GeForce® 710M2.4
1265Acer Aspire E1-531Intel® Dual Core B9602.22.050015.6"Intel® HD2.4
1266Acer Aspire E1-531Intel® Dual Core B9602.24.050015.6"Intel® HD2.4
1268Acer Aspire E1-531Intel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD2.4
1385Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.42.050015.6"Intel® HD2.4
1386Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.48.075015.6"Intel® HD2.4
1470Aspire V3-571G i3Intel® Core™ i32.44.075015.6"GeForce® 710M2.6
1471Acer Aspire V3-571G i3Intel® Core™ i32.44.050015.6"GeForce® 710M2.6
1472Aspire V3-571G i3Intel® Core™ i32.48.075015.6"GeForce® 710M2.6
1514Acer Aspire S5Intel® Core™ i51.74.012013.3"Intel® HD1.2فاقد درایو نوری
1515Acer Aspire S5Intel® Core™ i73.04.025613.3"Intel® HD1.2فاقد درایو نوری
1516Acer Aspire S7Intel® Core™ i73.04.025613.3"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
1517Acer Aspire S7Intel® Core™ i72.04.025613.3"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
1518Acer Aspire S7Intel® Core™ i51.84.012813.3"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
1519Acer Gateway NV52L15uAMD Quad-Core1.904.050015.6"AMD 7640G2.6
1698Acer Aspire V3-471Intel® Core™ i52.6~3.24.050014.1"GeForce® 710M2.6
1699Acer Aspire V3-471Intel® Core™ i52.6~3.26.075014.1"GeForce® 710M2.6
1700Acer Aspire V3-471Intel® Core™ i52.6~3.28.075014.1"GeForce® 710M2.6
1703Acer Aspire E1-571 i5Intel® Core™ i52.5~3.16.0100015.6"GeForce® 710M2.4
1704Acer Aspire V5-471Intel® Core™ i51.8~2.74.050014.1"GeForce® 710M2.1
1948Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i52.5~3.14.075015.6"GeForce® 710M2.4
1949Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i52.5~3.16.050015.6"GeForce® 710M2.4
1950Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i52.5~3.16.075015.6"GeForce® 710M2.4
1951Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.44.032015.6"GeForce® 710M2.4
1952Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.44.075015.6"GeForce® 710M2.4
1953Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.46.050015.6"GeForce® 710M2.4
1954Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.46.075015.6"GeForce® 710M2.4
2008Acer Aspire 5349Intel® Core™ Cel1.52.050015.6"Intel® HD2.7
2009Acer Aspire E1-531Intel® Dual Core B9602.24.032015.6"Intel® HD2.4
2010Acer Aspire E1-531Intel® Dual Core B9602.24.075015.6"Intel® HD2.4
2011Acer Aspire E1-531Intel® Dual Core B9602.26.050015.6"Intel® HD2.4
2012Acer Aspire E1-531Intel® Dual Core B9602.26.075015.6"Intel® HD2.4
2013Acer Aspire E1-531Intel® Dual Core B9602.28.050015.6"Intel® HD2.4
2014Acer Aspire E1-531Intel® Core™ Cel1.602.050015.6"Intel® HD2.4
2015Acer Aspire E1-531Intel® Core™ Cel1.604.032015.6"Intel® HD2.4
2016Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.32.050015.6"Intel® HD2.4
2017Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.34.032015.6"Intel® HD2.4
2018Acer Aspire E1-531Intel® Core™ i32.34.050015.6"Intel® HD2.3
2019Acer Aspire E1-531Intel® Core™ i32.36.050015.6"Intel® HD2.4
2020Acer Aspire E1-531Intel® Core™ i32.36.075015.6"Intel® HD2.3
2021Acer Aspire E1-531Intel® Core™ i32.38.075015.6"Intel® HD2.4
2022Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.42.050015.6"Intel® HD2.4
2023Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.44.032015.6"Intel® HD2.4
2024Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.44.050014.0"Intel® HD2.4
2025Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.44.075015.6"Intel® HD2.4
2026Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.46.050015.6"Intel® HD2.4
2027Acer Aspire E1-571Intel® Core™ i32.46.075015.6"Intel® HD2.4
2028Acer Aspire 5250AMD Dual Core E-3501.602.050015.6"ATI 6310M2.6
2029Acer Aspire 5250AMD Dual Core E-3501.604.075015.6"ATI 6310M2.6
2030Acer Aspire 5250AMD Dual Core E-3501.606.050015.6"ATI 6310M2.6
2031Acer Aspire 5250AMD Dual Core E-3501.606.075015.6"ATI 6310M2.6
2032Acer Aspire 5250AMD Dual Core E-3501.608.075015.6"ATI 6310M2.6
2033Acer Aspire 5349Intel® Core™ Cel1.504.032015.6"Intel® HD2.7
2034Acer Aspire 5349Intel® Core™ Cel1.504.050015.6"Intel® HD2.7
2035Acer Aspire E1-571 i7Intel® Core™ i72.2~3.24.075015.6"GeForce® 740M2.4
2036Acer Aspire E1-571 i7Intel® Core™ i72.2~3.26.050015.6"GeForce® 740M2.4
2037Acer Aspire E1-571 i7Intel® Core™ i72.2~3.28.050015.6"GeForce® 740M2.4
2038Acer Aspire E1-571 i7Intel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"GeForce® 740M2.4
2378Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.24.050017.3"GeForce® 760M3.15
2379Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.24.075017.3"GeForce® 760M3.15
2380Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.26.050017.3"GeForce® 760M3.15
2381Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.26.075017.3"GeForce® 760M3.15
2382Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.26.0100017.3"GeForce® 760M3.15
2383Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.28.050017.3"GeForce® 760M3.15
2384Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.28.075017.3"GeForce® 760M3.15
2385Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.28.0100017.3"GeForce® 750M3.15
2386Acer Aspire V3-772GIntel® Core™ i72.2~3.216.0100017.3"GeForce® 750M3.15
2387Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i72.2~3.24.050015.6"GeForce® 730M2.6
2388Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i72.2~3.24.075015.6"GeForce® 730M2.6
2389Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i72.2~3.26.050015.6"GeForce® 730M2.6
2390Intel® Core™ i7-3632QM Processor, 6M CacheIntel® Core™ i72.2~3.26.075015.6"GeForce® 730M2.6
2391Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i72.2~3.26.0100015.6"GeForce® 730M2.6
2392Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i72.2~3.28.050015.6"GeForce® 730M2.6
2393Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i72.2~3.28.075015.6"GeForce® 730M2.6
2394Acer Aspire V3-571GIntel® Core™ i72.2~3.28.0100015.6"GeForce® 730M2.6
2395Acer Aspire V3-571G i5Intel® Core™ i52.5~3.26.050015.6"GeForce® 710M2.6
2396Acer Aspire V3-571G i5Intel® Core™ i52.5~3.26.075015.6"GeForce® 710M2.6
2397Acer Aspire V3-571G i5Intel® Core™ i52.5~3.26.0100015.6"GeForce® 710M2.6
2398Acer Aspire V3-571G i5Intel® Core™ i52.5~3.28.050015.6"GeForce® 710M2.6
2399Acer Aspire V3-571G i5Intel® Core™ i52.5~3.28.0100015.6"GeForce® 710M2.6
2400Acer Aspire V5-471PGIntel® Core™ i51.8~2.74.050014.1"GeForce® 710M2.1
2401Acer Aspire V5-471PGIntel® Core™ i51.8~2.74.075014.1"GeForce® 710M2.1
2402Acer Aspire V5-471PGIntel® Core™ i51.8~2.76.050014.1"GeForce® 710M2.1
2403Acer Aspire V5-471PGIntel® Core™ i51.8~2.76.075014.1"GeForce® 710M2.1
2404Acer Aspire V5-471PGIntel® Core™ i51.8~2.76.0100014.1"GeForce® 710M2.1
2405Acer Aspire V5-471PGIntel® Core™ i51.8~2.78.050014.1"GeForce® 710M2.1
2406Acer Aspire V5-471PGIntel® Core™ i51.8~2.78.075014.1"GeForce® 710M2.1
2407Acer Aspire V5-471PGIntel® Core™ i51.8~2.78.0100014.1"GeForce® 710M2.1
2408Acer TravelMate TMP253Intel® Core™ Cel1.802.032015.6"Intel® HD2.6
2409Acer TravelMate TMP253Intel® Core™ Cel1.804.032015.6"Intel® HD2.6
2410Acer TravelMate TMP253Intel® Core™ Cel1.804.050015.6"Intel® HD2.6
2411Acer TravelMate TMP253Intel® Core™ Cel1.804.075015.6"Intel® HD2.6
2412Acer TravelMate TMP253Intel® Core™ Cel1.806.050015.6"Intel® HD2.6
2413Acer TravelMate TMP253Intel® Core™ Cel1.806.075015.6"Intel® HD2.6
2414Acer TravelMate TMP253Intel® Core™ Cel1.806.0100015.6"Intel® HD2.6
2415Acer TravelMate TMP253 i3Intel® Core™ i32.34.050015.6"Intel® HD2.6
2416Acer TravelMate TMP253 i3Intel® Core™ i32.34.075015.6"Intel® HD2.6
2417Acer TravelMate TMP253 i3Intel® Core™ i32.36.050015.6"Intel® HD2.6
2418Acer TravelMate TMP253 i3Intel® Core™ i32.36.075015.6"Intel® HD2.6
2419Acer TravelMate TMP253 i3Intel® Core™ i32.36.0100015.6"Intel® HD2.6
2420Acer TravelMate TMP253 i3Intel® Core™ i32.38.050015.6"Intel® HD2.6
2421Acer TravelMate TMP253 i3Intel® Core™ i32.38.075015.6"Intel® HD2.6
2422Acer TravelMate TMP253 i3Intel® Core™ i32.38.0100015.6"Intel® HD2.6
2423Acer TravelMate TMP253 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.050015.6"Intel® HD2.6
2424Acer TravelMate TMP253 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.075015.6"Intel® HD2.6
2425Acer TravelMate TMP253 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.050015.6"Intel® HD2.6
2426Acer TravelMate TMP253 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.075015.6"Intel® HD2.6
2427Acer TravelMate TMP253 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.0100015.6"Intel® HD2.6
2428Acer TravelMate TMP253 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.050015.6"Intel® HD2.6
2429Acer TravelMate TMP253 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.075015.6"Intel® HD2.6
2430Acer TravelMate TMP253 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.0100015.6"Intel® HD2.6
2431Acer Aspire P3-171Intel® Core™ i31.44.0120 SSD11.6"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
2432Acer Aspire P3-171Intel® Core™ i51.504.0120 SSD11.6"Intel® HD1.3فاقد درایو نوری
2433Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.14.050015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2434Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.14.075015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2435Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.16.050015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2436Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.16.075015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2437Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2438Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.18.050015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2439Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.18.075015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2440Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2441Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.112.050015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2442Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.112.075015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2443Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i72.0~3.112.0100015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2444Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i51.8~2.74.050015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2445Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i51.8~2.74.075015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2446Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i51.8~2.76.050015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2447Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i51.8~2.76.075015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2448Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i51.8~2.76.0100015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2449Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i51.8~2.78.050015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2450Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i51.8~2.78.075015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2451Acer Aspire R7-571GIntel® Core™ i51.8~2.78.0100015.6"GeForce® 750M2.5فاقد درایو نوری
2452Acer Aspire V5-121AMD Dual Core C-701.02.032011.0"AMD 6290M1.2فاقد درایو نوری
2453Acer Aspire V5-121AMD Dual Core C-701.04.032011.0"AMD 6290M1.2فاقد درایو نوری
2454Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"ATI M2652.4
2455Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"ATI 8750M2.4
2456Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"ATI 8750M2.4
2457Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"ATI 8750M2.4
2458Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"ATI M2652.4
2459Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"ATI 8750M2.4
2460Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"ATI M2652.4
2461Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"ATI 8670M2.4
2462Acer Aspire E1-572Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"ATI M2602.4
2463Acer Aspire E1-570GIntel® Core™ i51.8~2.74.075015.6"GeForce® 720M2.4
2464Acer Aspire E1-570GIntel® Core™ i51.8~2.76.050015.6"GeForce® 720M2.4
2465Acer Aspire E1-570GIntel® Core™ i51.8~2.76.075015.6"GeForce® 720M2.4
2466Acer Aspire E1-570GIntel® Core™ i51.8~2.76.0100015.6"GeForce® 720M2.4
2467Acer Aspire E1-570GIntel® Core™ i51.8~2.78.050015.6"GeForce® 720M2.4
2468Acer Aspire E1-572Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"ATI 8570M2.4
2469Acer Aspire E1-570GIntel® Core™ i51.8~2.78.0100015.6"GeForce® 720M2.4
2470Acer Aspire E1-570G-53336G75MnkkIntel® Core™ i51.8~2.74.050015.6"GeForce® 740M2.4
2471Acer Aspire E1-570G-53336G75MnkkIntel® Core™ i51.8~2.74.075015.6"GeForce® 740M2.4
2472Acer Aspire E1-570G-53336G75MnkkIntel® Core™ i51.8~2.76.050015.6"GeForce® 740M2.4
2473Acer Aspire E1-570G-53336G75MnkkIntel® Core™ i51.8~2.76.075015.6"GeForce® 740M2.4
2474Acer Aspire E1-570G-53336G75MnkkIntel® Core™ i51.8~2.76.0100015.6"GeForce® 740M2.4
2475Acer Aspire E1-570G-53336G75MnkkIntel® Core™ i51.8~2.78.050015.6"GeForce® 740M2.4
2476Acer Aspire E1-570G-53336G75MnkkIntel® Core™ i51.8~2.78.075015.6"GeForce® 740M2.4
2477Acer Aspire E1-570G-53336G75MnkkIntel® Core™ i51.8~2.78.0100015.6"GeForce® 740M2.4
2478Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.22.032015.6"Intel® HD2.6
2479Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.24.032015.6"Intel® HD2.6
2480Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.22.050015.6"Intel® HD2.6
2481Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.24.050015.6"Intel® HD2.6
2482Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.24.075015.6"Intel® HD2.6
2483Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.26.050015.6"Intel® HD2.6
2484Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.26.075015.6"Intel® HD2.6
2485Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.26.0100015.6"Intel® HD2.6
2486Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.28.050015.6"Intel® HD2.6
2487Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD2.6
2488Acer TravelMate TMP253 B960Intel® Dual Core B9602.28.0100015.6"Intel® HD2.6
2489Acer Aspire E1-572G i7Intel® Core™ i71.8~3.04.0500ATI 8750M2.4
2490Acer Aspire E1-572G i7Intel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"ATI 8750M2.4
2491Acer Aspire E1-572G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"ATI 8750M2.4
2492Acer Aspire E1-572G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"ATI 8750M2.4
2493Acer Aspire E1-572G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"ATI 8750M2.4
2494Acer Aspire E1-572G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"ATI 8750M2.4
2495Acer Aspire E1-572G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"ATI 8750M2.4
2496Acer Aspire E1-572G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"ATI 8750M2.4
2497Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.802.032015.6"GeForce® 720M2.4
2498Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.802.050015.6"GeForce® 720M2.4
2499Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.804.032015.6"GeForce® 720M2.4
2500Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.804.050015.6"GeForce® 720M2.4
2501Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.804.075015.6"GeForce® 720M2.4
2502Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.806.050015.6"GeForce® 720M2.4
2503Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.806.075015.6"GeForce® 720M2.4
2504Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.806.0100015.6"GeForce® 720M2.4
2505Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.808.050015.6"GeForce® 720M2.4
2506Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.808.075015.6"GeForce® 720M2.4
2507Acer Aspire E1-570G i3Intel® Core™ i31.808.0100015.6"GeForce® 720M2.4
2508Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.402.032015.6"AMD 82540M2.5
2509Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.402.050015.6"AMD 8240M2.5
2510Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.404.032015.6"AMD 8240M2.5
2511Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.404.050015.6"AMD 8240M2.5
2512Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.406.050015.6"AMD 8240M2.5
2513Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.406.075015.6"AMD 8240M2.5
2514Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.406.0100015.6"AMD 8240M2.5
2515Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.408.050015.6"AMD 8240M2.5
2516Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.408.075015.6"AMD 8240M2.5
2517Acer Aspire E1-522AMD E1-25001.408.0100015.6"AMD 8240M2.5
2518Acer Aspire V5-121AMD Dual Core C-701.02.050011.0"AMD 6290M1.2
2519Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.702.050015.6"ATI 8750M2.4
2520Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.702.032015.6"ATI 8750M2.4
2521Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.704.032015.6"ATI 8750M2.4
2522Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"ATI 8570M2.4
2523Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.706.050015.6"ATI 8750M2.4
2524Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.706.075015.6"ATI 8750M2.4
2525Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.706.0100015.6"ATI 8750M2.4
2526Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.708.050015.6"ATI 8750M2.4
2527Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.708.075015.6"ATI 8570M2.4
2528Acer Aspire E1-572G i3Intel® Core™ i31.708.0100015.6"ATI 8750M2.4
2529Acer Aspire E1-532Intel® Celeron1.402.050015.6"Intel® HD2.5
2530Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.402.050015.6"Intel® HD2.5فاقد بلوتوث
2531Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.404.032015.6"Intel® HD2.5فاقد بلوتوث
2532Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.404.050015.6"Intel® HD2.5فاقد بلوتوث
2533Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.406.050015.6"Intel® HD2.5فاقد بلوتوث
2534Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.406.075015.6"Intel® HD2.5فاقد بلوتوث
2535Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.406.0100015.6"Intel® HD2.5
2536Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.408.050015.6"Intel® HD2.5فاقد بلوتوث
2537Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.408.075015.6"Intel® HD2.5فاقد بلوتوث
2538Acer Aspire E1-532Intel® Celeron 2955U1.408.0100015.6"Intel® HD2.5فاقد بلوتوث
3732Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.304.050015.6Intel® HD2.7
3733Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.304.064015.6Intel® HD2.7
3734Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.304.075015.6Intel® HD2.7
3735Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.306.050015.6Intel® HD2.7
3736Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.306.064015.6Intel® HD2.7
3737Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.306.075015.6Intel® HD2.7
3738Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.306.0100015.6Intel® HD2.7
3739Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.308.050015.6Intel® HD2.7
3740Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.308.064015.6Intel® HD2.7
3741Acer Aspire E1-531 i3Intel® Core™ i32.308.075015.6Intel® HD2.7
3742Acer Aspire E1-570G i72.0~3.14.050015.6GeForce® 720M2.7
3743Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.14.064015.6GeForce® 720M2.7
3744Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.14.075015.6GeForce® 720M2.7
3745Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.16.050015.6GeForce® 720M2.7
3746Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.16.064015.6GeForce® 720M2.7
3747Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.16.075015.6GeForce® 720M2.7
3748Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.16.0100015.6GeForce® 720M2.7
3749Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.18.050015.6GeForce® 720M2.7
3750Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.18.064015.6GeForce® 720M2.7
3751Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.18.075015.6GeForce® 720M2.7
3752Acer Aspire E1-570G i7Intel® Core™ i72.0~3.18.0100015.6GeForce® 720M2.7
3848Acer TravelMate P255Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6Intel® HD2.6
3849Acer TravelMate P255Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6Intel® HD2.6
3850Acer TravelMate P255Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6Intel® HD2.6
3851Acer TravelMate P255Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6Intel® HD2.6
3853Acer TravelMate P255Intel® Core™ i51.6~2.68.050015.6Intel® HD2.6
3854Acer TravelMate P255Intel® Core™ i51.6~2.68.064015.6Intel® HD2.6
3855Acer TravelMate P255Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6Intel® HD2.6
3856Acer TravelMate P255Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6Intel® HD2.6
3857Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.702.050015.6Intel® HD2.6
3858Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.704.050015.6Intel® HD2.6
3859Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.704.064015.6Intel® HD2.6
3860Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.704.075015.6Intel® HD2.6
3861Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.706.050015.6Intel® HD2.6
3862Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.706.064015.6Intel® HD2.6
3863Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.706.075015.6Intel® HD2.6
3864Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.706.0100015.6Intel® HD2.6
3865Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.708.050015.6Intel® HD2.6
3866Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.708.064015.6Intel® HD2.6
3867Acer TravelMate P255 i3Intel® Core™ i31.708.075015.6Intel® HD2.6
3868Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.04.050015.6Intel® HD2.6
3869Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.04.064015.6Intel® HD2.6
3870Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.04.075015.6Intel® HD2.6
3871Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6Intel® HD2.6
3872Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.064015.6Intel® HD2.6
3873Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075015.6Intel® HD2.6
3874Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6Intel® HD2.6
3875Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050015.6Intel® HD2.6
3876Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.064015.6Intel® HD2.6
3877Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6Intel® HD2.6
3878Acer TravelMate P255 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6Intel® HD2.6
4392Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.050015.6"Intel® HD2.7
4394Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.064015.6"Intel® HD2.7
4396Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.24.075015.6"Intel® HD2.7
4397Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.050015.6"Intel® HD2.7
4399Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.064015.6"Intel® HD2.7
4401Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.075015.6"Intel® HD2.7
4408Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.26.0100015.6"Intel® HD2.7
4410Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.050015.6"Intel® HD2.7
4411Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.064015.6"Intel® HD2.7
4414Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.075015.6"Intel® HD2.7
4416Acer Aspire E1-531 i5Intel® Core™ i52.6~3.28.0100015.6"Intel® HD2.7
4435Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4436Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4437Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4438Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4439Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4440Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4441Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4442Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4443Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.064015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4444Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4445Acer Aspire R7-572-6423 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"Intel® HD2.7فاقد درایو نوری
4446Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.64.050014.1"Intel® HD2.3
4447Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.64.064014.1"Intel® HD2.3
4448Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.64.075014.1"Intel® HD2.3
4449Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.66.050014.1"Intel® HD2.3فاقد درایو نوری
4450Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.66.064014.1"Intel® HD2.3
4451Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.66.075014.1"Intel® HD2.3
4452Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.66.0100014.1"Intel® HD2.3
4453Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.68.050014.1"Intel® HD2.3
4454Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.68.064014.1"Intel® HD2.3
4455Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.68.075014.1"Intel® HD2.3
4456Acer Aspire E1-472-6400Intel® Core™ i51.6~2.68.0100014.1"Intel® HD2.3
4568Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.04.050015.6"GeForce® GT720M2.2فاقد درایو نوری
4569Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.04.064015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4570Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.04.075015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4571Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4572Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.064015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4573Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4574Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4575Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.050015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4576Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.064015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4577Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4578Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4595Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.64.050015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4596Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.64.064015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4597Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.64.075015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4598Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4599Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.66.064015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4600Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4601Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"GeForce® 720M2.3
4602Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.68.050015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4603Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.68.064015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
4604Acer Aspire V5-573G i5Intel® Core™ i51.6~2.68.075015.6"GeForce® GT720M2.3فاقد درایو نوری
5526Acer Aspire E1-510Intel® Celeron2.392.032015.6"Intel® HD2.4
5527Acer Aspire E1-510Intel® Celeron2.392.050015.6"Intel® HD2.4
5528Acer Aspire E1-510Intel® Celeron2.394.032015.6"Intel® HD2.4
5529Acer Aspire E1-510Intel® Celeron2.394.050015.6"Intel® HD2.4
5530Acer Aspire E1-510-35202G50MnkkIntel® Pentium2.16~2.422.032015.6"Intel® HD2.6
5531Acer Aspire E1-510-35202G50MnkkIntel® Pentium2.16~2.422.050015.6"Intel® HD2.6
5532Acer Aspire E1-510-35202G50MnkkIntel® Pentium2.16~2.424.032015.6"Intel® HD2.6
5533Acer Aspire E1-510Intel® Pentium2.16~2.424.050015.6"Intel® HD2.6
6108Acer Aspire E1-570Intel® Core™ i31.82.050015.6"Intel® HD2.4
6109Acer Aspire E1-570Intel® Core™ i31.82.032015.6"Intel® HD2.4
6110Acer Aspire E1-570Intel® Core™ i31.84.050015.6"Intel® HD2.4
6111Acer Aspire E1-570Intel® Core™ i31.84.075015.6"Intel® HD2.4
6115Acer Aspire E1-530Intel® Pentium1.84.032015.6"GeForce® 710M2.4
6116Acer Aspire E1-530Intel® Pentium1.84.050015.6"GeForce® 710M2.4
6117Acer Aspire E1-530Intel® Pentium1.88.0100015.6"GeForce® 710M2.4
6118Acer Aspire E1-530Intel® Pentium1.88.050015.6"GeForce® 710M2.4
6119Acer Aspire V5-573 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 750M
6120Acer Aspire V5-573 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.075015.6"GeForce® 740M2.5
6121Acer Aspire V5-561G i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"ATI M2652.4
6122Acer Aspire V5-561G i5Intel® Core™ i51.6~2.66.050015.6"ATI M2652.5
6123Acer Aspire V5-561G i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"ATI M2652.5
6124Acer Aspire V5-561G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"ATI M2652.5
6125Acer Aspire V5-561G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"ATI M2652.5
6126Acer Aspire V5-561G i7Intel® Core™ i71.8~3.06.050015.6"ATI M2652.5
6361Acer TravelMate TMP255 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"ATI 8750M2.4
6362Acer TravelMate TMP255 i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"ATI 8750M2.4
6363Acer TravelMate TMP255 i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"ATI 8750M2.4
6364Acer TravelMate TMP255 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.075015.6"ATI 8750M2.4
6365Acer TravelMate TMP255 i5Intel® Core™ i51.6~2.66.0100015.6"ATI 8750M2.4
6366Acer TravelMate TMP255 i5Intel® Core™ i51.6~2.68.0100015.6"ATI 8750M2.4
7189Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i51.7~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
7190Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i51.7~2.76.050015.6"GeForce® 820M2.5
7191Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i51.7~2.74.075015.6"GeForce® 820M2.5
7192Acer Aspire E5-511-P1V0Intel® Pentium1.704.050015.6"GeForce® 810M2.5
7193Acer Aspire E5-531G-P1V0Intel® Pentium1.704.075015.6"GeForce® 810M2.5
7194Acer Aspire E5-531G-P1V0Intel® Pentium1.704.0100015.6"GeForce® 810M2.5
7195Acer Aspire E5-571-334UIntel® Core™ i31.904.050015.6"Intel® HD2.5
7196Acer Aspire E5-571-334UIntel® Core™ i31.904.075015.6"Intel® HD2.5
7197Acer Aspire E5-571-334UIntel® Core™ i31.906.050015.6"Intel® HD2.5
7575Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZIntel® Celeron2.16~2.412.050015.6"Intel® HD2.4
7576Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZIntel® Celeron2.16~2.414.050015.6"Intel® HD2.4
7577Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZIntel® Celeron2.16~2.414.075015.6"Intel® HD2.4
7578Acer Aspire E15 ES1-511-C2N2Intel® Pentium2.16~2.582.050015.6"Intel® HD2.4
7579Acer Aspire E15 ES1-511-C2N2Intel® Pentium2.16~2.584.050015.6"Intel® HD2.4
7580Acer Aspire E15 ES1-511-C2N2Intel® Pentium2.16~2.584.075015.6"Intel® HD2.4
7597Acer Aspire V5-573PG i7Intel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 750M2.1
7598Acer Aspire V5-573G i7Intel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 750M2.1
8262Acer Aspire E5-571G-57E3Intel® Core™ i51.7~2.74.050015.6"2.5
8263Acer Aspire E5-571G-57E3Intel® Core™ i51.7~2.74.075015.6"GeForce® 820M2.5
8264Acer Aspire E5-571G-57E3Intel® Core™ i51.7~2.76.050015.6"GeForce® 820M2.5
8265Acer Aspire E5-571G-57E3Intel® Core™ i51.7~2.74.050015.6"GeForce® 820M2.5
8266Acer Aspire E5-571G-57E3Intel® Core™ i51.7~2.74.075015.6"GeForce® 820M2.5
8267Acer Aspire E5-571G-57E3Intel® Core™ i51.7~2.76.050015.6"GeForce® 820M2.5
8382Acer Aspire S3-391-9499Intel® Core™ i71.9~3.04.012813.0"Intel® HD1.4
8383Acer Aspire S3-391-9499Intel® Core™ i71.9~3.08.012813.0"Intel® HD1.4
8384Acer Aspire S5-391-9860Intel® Core™ i71.9~3.04.0256SSD13.0"Intel® HD1.4
8385Acer Aspire S5-391-9860Intel® Core™ i71.9~3.08.0256SSD13.0"Intel® HD1.4
8443Acer Aspire V3-572G i7Intel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8444Acer Aspire V3-572G i7Intel® Core™ i72.0~3.108.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8445Acer Aspire V3-572G i5Intel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 840M2.5
8446Acer Aspire V3-572G i7Intel® Core™ i72.0~3.1016.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8447Acer Aspire V3-572G i5Intel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8448Acer Aspire V3-572G i5Intel® Core™ i51.7.~2.78.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8631Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 820M2.5
8632Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i31.904.075015.6"GeForce® 820M2.5
8633Acer Aspire E5-571Intel® Core™ i31.904.050015.6"GeForce® 820M2.5
8634Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i31.906.050015.6"GeForce® 820M2.5
8635Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i51.7.~2.74.075015.6"GeForce® 820M2.5
8637Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i72.0~3.106.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8638Acer Aspire E5-571G-50MXIntel® Core™ i72.0~3.108.0100015.6"GeForce® 840M2.5
8904Acer Aspire E1-532GIntel® Pentium1.708.0100015.6"ATI M2402.5
8905Acer Aspire E1-532GIntel® Pentium1.74.050015.6"ATI M2402.5
9400Acer Aspire E5-511GIntel® Pentium2.16~2.582.050015.6"GeForce® 810M2.5
9401Acer Aspire E5-511GIntel® Pentium2.16~2.584.050015.6"GeForce® 810M2.5
9402Acer Aspire E5-571GIntel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.5
9403Acer Aspire E5-571GIntel® Core™ i31.702.050015.6"GeForce® 820M2.5
9555Acer Aspire E1-510 NEWIntel® Pentium2.16~2.422.050015.6"Intel@ HD2.4
9556Acer Aspire E1-510 NEWIntel® Pentium2.16~2.424.050015.6"Intel@ HD2.4
9558Acer Aspire E1-532GIntel® Pentium1.704.0100015.6"ATI M2402.5
9666Acer Aspire E1-572GIntel® Core™ i71.8~3.06.075015.6"ATI 8750M2.4
9689Acer Aspire E5-511 NewIntel® Pentium2.16~2.662.050015.6"Intel® HD2.5
9690Acer Aspire E5-511 NewIntel® Pentium2.16~2.664.050015.6"Intel® HD2.5
9691Acer Aspire E5-511 NewIntel® Pentium2.16~2.662.050015.6"GeForce® 810M2.5
9692Acer Aspire E5-511 NewIntel® Pentium2.16~2.584.050015.6"GeForce® 810M2.5
10298Acer Aspire E5-571GIntel® Core™ i51.7.~2.74.050015.6"GeForce® 840M2.5
10299Acer Aspire E5-571GIntel® Core™ i51.7.~2.76.0100015.6"GeForce® 840M2.5
11055Acer Aspire E1-472PGIntel® Core™ i51.60~2.608.0100014.0"GeForce® 820M2.29
11109Acer Aspire E5-571-34wpIntel® Core™ i31.704.050015.6"Intel® HD2.5
11369Acer V15 Nitro VN7-571G-76JXIntel® Core™ i72.4~3.08.01000+8GB15.6"GeForce® 850M2.4
11432Acer Aspire E5-571-35D6Intel® Core™ i31.704.050015.6"Intel® HD2.5
11529Acer Aspire E5-573G i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 920M2.4
11530Acer Aspire E5-573G i3Intel® Core™ i32.04.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11531Acer Aspire E5-573G i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 940M2.4
11572Acer Aspire E5-573G i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 940M2.4
11573Acer Aspire E5-573G i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 9402.4
11574Acer Aspire E5-573G i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11575Acer Aspire E5-573G i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11576Acer Aspire E5-573TG i7Intel® Core™ i72.4~3.08.0100015.6"GeForce® 940M2.4
11577Acer Aspire E5-573TG i5Intel® Core™ i52.2~2.76.0100015.6"GeForce® 940M2.4
11578Acer Aspire E5-573TG i5Intel® Core™ i52.2~2.78.0100015.6"GeForce® 940M2.4
11804Acer Aspire E5-573 i3Intel® Core™ i31.704.050015.6"Intel® HD2.4
11805Acer Aspire E5-573 i3Intel® Core™ i31.704.0100015.6"Intel® HD2.4
11846Acer Aspire E5-573Intel® Pentium1.904.0100015.6"GeForce® 920M2.4
11847Acer Aspire E5-573Intel® Pentium1.906.0100015.6"GeForce® 920M2.4
12060Acer Aspire E5-573TG i3Intel® Core™ i31.704.0100015.6"GeForce® 940M2.4
12061Acer Aspire E5-573TG i3Intel® Core™ i31.706.0100015.6"GeForce® 940M2.4
12245Acer Aspire V3 574G i3intel® Core™ i32.004.050015.6"GeForce® 940M2.5
12246Acer Aspire V3 574G i3intel® Core™ i32.004.0100015.6"GeForce® 940M2.5
12247Acer Aspire V3 574G i5intel® Core™ i52.20~2.704.050015.6"GeForce® 940M2.5
12248Acer Aspire V3 574G i3intel® Core™ i52.20~2.704.0100015.6"GeForce® 940M2.5
12249Acer Aspire V3 574G i5intel® Core™ i52.20~2.706.0100015.6"GeForce® 940M2.5
12250Acer Aspire V3 574G i7intel® Core™ i72.40~3.08.0100015.6"GeForce® 940M2.5
12251Acer Aspire V5-561G NewIntel® Core™ i71.8~3.06.0100015.6"GeForce® 750M2.4
12252Acer Aspire V5-561G NewIntel® Core™ i71.8~3.08.0100015.6"GeForce® 750M2.4
12525Acer Aspire R7-371Tintel® Core™ i51.7~2.78.0128SSD13.3"Intel@ HD1.5
12526Acer Aspire R7-371Tintel® Core™ i51.7~2.78.0256SSD13.3"Intel@ HD1.5
12527Acer Aspire V15 Nitro VN7-592G-77LBintel® Core™ i72.60~3.5016.01000+25615.6"GeForce® 960M2.3
12528Acer Aspire V15 Nitro VN7-592G-77LBintel® Core™ i72.60~3.5032.01000+25615.6"GeForce® 960M2.3
12568Acer Aspire E5-573TG i7intel® Core™ i72.40~3.08.0100015.6"GeForce® 940M2.4
12834Acer V17 Nitro VN7-791G-76Z8intel® Core™ i72.60~3.608.01.0TB17.0"GeForce® 960M3.0
12835Acer V17 Nitro VN7-791G-76Z8intel® Core™ i72.60~3.6016.01.0TB17.0"GeForce® 960M3.0
12858Acer Predator 15 G9-591intel® Core™ i72.60~3.5016.01000+25615.6"GeForce® 980M3.4
12859Acer Predator 15 G9-591intel® Core™ i72.60~3.5016.01000+25615.6"GeForce® 980M3.4
13036Acer Aspire Switch 11 SW5-111Intel® Atom1.33.~1.862.06411.6"Intel® HD1.46
کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

قیمت خرید و فروش لپ تاپ ای ماشینز eMachines Laptop

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOther

قیمت خرید و فروش لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu Laptop

732Fujitsu LifeBook AH532Intel® Core™ i32.22.050015.6"Intel® HD2.5تکنولوژی آلمان
733Fujitsu LifeBook AH532 i3Intel® Core™ i32.28.075015.6"Intel® HD2.5تکنولوژی آلمان
734LifeBook AH531 i3Intel® Core™ i32.24.050015.6"GeForce® 525M2.5تکنولوژی آلمان
735LifeBook AH531 i3Intel® Core™ i32.28.075015.6"GeForce® 525M2.5تکنولوژی آلمان
736LifeBook AH531 i5Intel® Core™ i52.4~3.04.050015.6"GeForce® 525M2.5تکنولوژی آلمان
737LifeBook AH531 i5Intel® Core™ i52.4~3.08.075015.6"GeForce® 525M2.5تکنولوژی آلمان
1105LifeBook AH531 B960Intel® Dual Core B9602.26.050015.6"Intel® HD2.5تکنولوژی آلمان
1106LifeBook AH531 B960Intel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD2.5تکنولوژی آلمان
1107LifeBook AH531 B960Intel® Dual Core B9602.24.032015.6"Intel® HD2.5تکنولوژی آلمان
1269Fujitsu LifeBook AH512Intel® Dual Core2.22.032015.6"Intel® HD2.5
1270Fujitsu LifeBook AH512 B960Intel® Dual Core B9602.24.050015.6"Intel® HD2.5
1271LifeBook AH512 B960Intel® Dual Core B9602.28.075015.6"Intel® HD2.5
1272Fujitsu LifeBook AH512 B830Intel® Core™ Cel1.82.032015.6"Intel® HD2.5
1273LifeBook AH512 B830Intel® Core™ Cel1.84.050015.6"Intel® HD2.5
1274LifeBook AH512 B830Intel® Core™ Cel1.88.075015.6"Intel® HD2.5
1275Fujitsu LifeBook AH532 i7Intel® Core™ i72.1~3.18.075015.6"GeForce® 620M2.4
1276Fujitsu LifeBook AH532 i5Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"GeForce® 620M2.4
1277Fujitsu LifeBook AH532 i5Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"GeForce® 620M2.5
1278Fujitsu LifeBook AH532 i3Intel® Core™ i32.44.050015.6"GeForce® 620M2.5
1279Fujitsu LifeBook AH532 i3Intel® Core™ i32.48.075015.6"GeForce® 620M2.5
1280Fujitsu LifeBook S761 i3Intel® Core™ i32.34.050013.3"Intel® HD1.6
1281LifeBook S761 i3Intel® Core™ i32.38.075013.3"Intel® HD1.6
1677Fujitsu LifeBook SH-531Intel® Dual Core2.14.050013.3"GeForce® 410M1.9
1678Fujitsu LifeBook AH-532Intel® Core™ i32.44.050015.6"GeForce® 620M2.4
1679Fujitsu LifeBook AH-532Intel® Core™ i32.42.050015.6"GeForce® 620M2.4
1680Fujitsu LifeBook AH-532Intel® Core™ i32.4250015.6"Intel® HD2.4 Kg
1681Fujitsu LifeBook AH-532Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"GeForce® 620M2.4
1682Fujitsu LifeBook AH-532Intel® Core™ i52.5~3.18.075015.6"GeForce® 620M2.4
1683Fujitsu LifeBook AH-532Intel® Core™ i72.1~3.16.075015.6"GeForce® 620M2.4
1684Fujitsu LifeBook LH-532Intel® Core™ i72.1GHZ~3.1GHz8.075014.1"GeForce® 620M2.1صفحه کلید ضد آب
1685Fujitsu LifeBook LH-532Intel® Core™ i72.1~3.16.075014.1"GeForce® 620M2.1صفحه کلید ضد آب
1686Fujitsu LifeBook LH-532Intel® Core™ i32.3450014.1"GeForce® 620M2.1 Kgصفحه کلید ضد آب
1687Fujitsu LifeBook LH-532Intel® Core™ i32.24.050014.1"GeForce® 620M2.1صفحه کلید ضد آب
1688Fujitsu LifeBook LH-532Intel® Core™ i52.5~3.14.050014.1"GeForce® 620M2.1صفحه کلید ضد آب
1689Fujitsu LifeBook AH-552Intel® Core™ i72.1~3.16.075015.6"Intel® HD2.2کیبورد مقاوم در برابر نفوذ مایعات
1690Fujitsu LifeBook AH-552Intel® Core™ i72.1~3.14.075015.6"Intel® HD2.2کیبورد مقاوم در برابر نفوذ مایعات
1691Fujitsu LifeBook AH-552Intel® Core™ i52.5~3.14.050015.6"Intel® HD2.2کیبورد مقاوم در برابر نفوذ مایعات
1693Fujitsu LifeBook UH552Intel® Core™ i31.84.050013.3"Intel® HD1.5کیبورد مقاوم در برابر نفوذ مایعات
1694Fujitsu LifeBook UH552Intel® Core™ i51.7~2.64.050013.3"Intel® HD1.5کیبورد مقاوم در برابر نفوذ مایعات
2135Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.42.032015.6"Intel® HD2.5
2136Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.42.050015.6"Intel® HD2.5
2137Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.44.032015.6"Intel® HD2.5
2138Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.44.050015.6"Intel® HD2.5
2139Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.44.075015.6"Intel® HD2.5
2140Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.46.050015.6"Intel® HD2.5
2141Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.46.075015.6"Intel® HD2.5
2142Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.48.050015.6"Intel® HD2.5
2143Fujitsu LifeBook AH502Intel® 20202.48.075015.6"Intel® HD2.5

لیست قیمت خرید فروش لپ تاپ دل از واردکننده های اصلی Dell Laptop و پائین ترین قیمت از فروشگاه آنلاین اینترنتی قیمت آنلاین Gheymat Online و بهترین نمایندگی های فروش لپ تاپ دل در بازار Dell Laptop ایران با بهترین شرایط و امکانات ارسال کالا و مهلت تست کالا و ارسال کالاهای اصل

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS

وب سایت و فروشگاه اینترنتی قیمت آنلاین Gheymat Online امکان انتخاب و خرید و فروش آنلاین را با بهترین قیمت برای شما فراهم می آورد. قیمت آنلاین Gheymat Online شما کمک میکند تا محصولات مورد نظر خود را به شکل صحیح انتخاب نموده و یک خرید به روز مطمئن آنلاین را تجربه نمائید. این فروشگاه اینترنتی در کمک به مشتریان و خریداران خود جهت یک انتخاب و خرید مناسب با بهترین قیمت پیشگام بوده است.
All rights reserved. © GHEYMAT ONLINE 2011-2016 Design & Programming by KIMIA